Jeugd, wonen, groen en klimaat

Jeugd, wonen, groen en klimaat. Dat waren de thema’s die voor D66 Westland centraal stonden tijdens de begrotingsbehandeling van 2022. De zorgen van vandaag de dag concentreren zich rondom deze thema’s. Kunnen we de zorg voor elkaar nog wel betalen, kan je als starter nog wel een huis vinden en hoe laten we onze gemeente achter voor de generaties na ons?

Jeugd

Te vaak zien we de jeugd als een kostenpost in de gemeentelijke begroting, terwijl we eigenlijk naar de opbrengsten van deze investeringen moeten kijken. Kan het meisje met de depressie weer naar stage en daardoor succesvol haar opleiding afronden? Het échte verhaal laat zien dat de investeringen die wij in onze jeugd doen, het meer dan waard zijn.

Wonen

We kennen allemaal wel een starter die al maanden, zo niet jaren, op zoek is naar een huis en met regelmaat overboden wordt, soms met schrikbarende bedragen. De gemeentelijke woonvisie is slechts één stap in de goede richting. Het aantal sociale huurwoningen neemt toe, maar in de visie zijn er te weinig woningen opgenomen voor de starters en hierdoor vissen zij nog veel te vaak achter het net. Aanvullende afspraken zijn nodig om ook voor hen woningen binnen Westland te vinden.

Groen en klimaat

Klimaat en groen gaan hand in hand. De afgelopen periode is de energietransitie te weinig gaan leven bij de inwoners en heeft de gemeente te weinig als aanjager gewerkt. Een duurzaamheidsfonds, waar inwoners geld kunnen lenen voor bijvoorbeeld zonnepanelen, nemen wij mee in de verkiezingen om na maart 2022 echt stappen te kunnen maken. Hét onderwerp van de avond was groen, voornamelijk onze bomen. Onze inzet voor een groener Westland bleek te ambitieus voor de collegepartijen. De toekomst vraagt om groenere dorpen met meer bomen en planten, ook voor de biodiversiteit, en dus om een sterk D66 in de raad.