Utrecht versterken in onzekere tijden

Vanmiddag presenteerde het college de programmabegroting (PGB) voor komend jaar aan de gemeenteraad. De coalitie van GroenLinks, D66, PvdA, Student&Starter en ChristenUnie hebben in het coalitieakkoord van afgelopen zomer grote ambities vastgelegd die nu in de PGB zijn doorberekend.

Beeld: D66 Utrecht

Degelijk financieel beleid in moeilijke tijden

De gemeente heeft te maken met prijsstijgingen en personeelstekorten. Met deze PGB wordt voorkomen dat de uitvoering van plannen ineens kan stilvallen. Tijdens de presentatie werd bekendgemaakt dat sommige plannen aanpassing nodig hadden, maar dat de ambities waar kunnen worden gemaakt.  “We zijn blij dat de gemeente verantwoordelijkheid neemt en de noodzakelijke reserves op orde brengt. Zo worden risico’s gedekt en wordt Utrecht weerbaarder in economisch onzekere tijden,” aldus financiën woordvoerder Joost Vasters. “Door een verhoging van de OZB kan de gemeente investeringen doen om de stad verder te ontwikkelen en kwetsbare bewoners te ondersteunen.”

Belangrijke investeringen

Met het coalitieakkoord worden armoede- en schuldhulpverlening geïntensiveerd. Met een Rijke Schooldag investeren we in kansengelijkheid in kwetsbare wijken en buurten. We zorgen dat kinderen gezonde lunches, sport, cultuur en huiswerkbegeleiding krijgen. De stad blijft ruimhartig vluchtelingen opvangen en meedoen vanaf dag één staat in Utrecht centraal. We hopen dat dit ook bijdraagt aan de enorme personeelstekorten in onze stad.

Vanwege de woningnood zet Utrecht in op sneller en meer betaalbare woningen bouwen. Daarvoor zijn extra mensen bij de gemeente nodig om al die plannen zorgvuldig te behandelen. Gelukkig krijgt Utrecht een flinke bijdrage van de Rijksoverheid, die gebruikt gaat worden voor de bouwopgave. Fractievoorzitter Maarten Koning: “Wij zetten met deze begroting erop in om te bouwen voor mensen met een gemiddeld inkomen, zoals starters. Zo wordt doorstroming mogelijk gemaakt en komt de woningmarkt weer in balans.”

D66 blijft zich inzetten om klimaatverandering tegen te gaan. Steeds meer Utrechters worden geconfronteerd met een stijgende energierekening en hoge inflatie die hen in de problemen brengt. Dit zal een belangrijk aandachtspunt voor onze fractie blijven.

Ook was er een extra investering nodig om het Evenementenfonds in stand te houden. Het zou dit jaar stoppen, maar in lijn met het coalitieakkoord zorgt de gemeente ervoor dat het fonds ook de komende jaren gevuld blijft. Koning: “Goed dat de Utrechtse cultuursector ook voor de komende jaren verzekerd is van gemeentelijke ondersteuning, want Utrecht kan niet zonder cultuur, buurtfeesten en festivals.”

Parkeertarieven

Utrecht blijft onverminderd groeien en wordt steeds drukker. We moeten blijven investeren in beter openbaar vervoer en het is belangrijk om meer ruimte te creëren voor fietsers, recreatie, groen en cultuur. Daarom is er met de coalitiepartijen afgesproken om de belasting op parkeren geleidelijk te verhogen. Vooral parkeren voor bezoekers en tweede parkeervergunningen stijgen in prijs. Er zijn helaas forse fouten gemaakt door de gemeente in de berekeningen tijdens de coalitieonderhandelingen. Daardoor moeten de parkeertarieven nu sneller worden verhoogd. Koning: “We balen hier enorm van. We willen weten hoe het kon dat die berekeningen er zo ver naast zaten. D66 gaat het college vragen om uit te werken wat er in het coalitieakkoord is afgesproken: dat de mensen met de laagste inkomens hiervoor worden gecompenseerd.”