Koers houden in financieel moeilijke tijden

Op 16 mei presenteerde wethouder Susanne Schilderman (D66) de Voorjaarsnota, en overhandigde deze aan commissievoorzitter Linda Bode. De gemeente Utrecht staat dit jaar voor een ingrijpende bezuinigingsopgave. Er zijn daarom forse ingrepen nodig om de tekorten op te vangen. D66 heeft zich ingezet om te zorgen voor solide gemeentefinanciën en tegelijkertijd te blijven werken aan onze ambities voor Utrecht: investeren in wonen, klimaat, onderwijs, en in een levendige stad.

Waarom moet de gemeente gaan bezuinigen?

Zonder in te grijpen loopt het begrotingstekort de komende jaren op tot ca. 90 miljoen euro structureel, op een begroting van ruim 2 miljard euro. Het financieel tekort heeft verschillende oorzaken, die samen tot een perfect storm hebben geleid. Het grootste deel van het probleem wordt gevormd door de uitkering vanuit het Gemeentefonds. Het geld dat de Rijksoverheid aan de gemeente geeft, wordt minder in de komende jaren. Daarnaast is deze te verwachten uitkering voor de gemeente Utrecht vanuit dit fonds niet goed in beeld gebracht. Het berekenen van de uitkering is uiterst complex, wat voor een deel tot deze situatie heeft geleid. Als laatste is er, mede door de tegenvallende uitkering en door de hoge inflatie van de afgelopen tijd, in het afgelopen jaar meer geld uitgegeven dan er binnenkwam.

Wat betekent dit voor de inwoners van Utrecht?

Utrecht is een heerlijke stad om in te leven en met veruit de meeste mensen gaat het goed. Maar voor sommige Utrechters is dat helaas geen vanzelfsprekendheid. D66 blijft ervoor zorgen dat de gemeente er voor hen is. We zetten ons onverminderd in om de grote uitdagingen van nu aan te pakken. Wij willen deze financiële operatie op een zodanige manier vormgeven dat we nu en in de toekomst door blijven werken aan onze belofte voor Utrecht: investeren in wonen, klimaat en onderwijs, en in een levendige stad. Maar de noodzaak om te bezuinigen houdt wel in dat er stevige maatregelen genomen moeten worden, waardoor bijna geen beleidsterrein buiten schot blijft. Dit betekent concreet:

  • Dat er kritisch wordt gekeken welke ruimtelijke projecten echt doorgang moeten krijgen, waarbij we prioriteit stellen voor betaalbare woningbouw en de infrastructuur die daarvoor nodig is.
  • Dat een deel van de bezuinigingen komende tijd wordt uitgewerkt in de vorm van hervormingen. Zo komt er bijvoorbeeld weer een taakstelling voor het verkopen en verhuren van ondoelmatig gemeentelijk vastgoed en het ambtenarenapparaat.
  • Dat de leges, de vergoedingen voor gemeentelijke diensten aan ondernemers, meer kostendekkend worden. De toeristenbelasting stijgt van 7% naar 10%, waardoor een overnachting in onze stad iets duurder wordt.
  • Dat de onroerendezaakbelasting (OZB) eenmalig met 12% omhoog gaat. Voor huiseigenaren betekent dit een verhoging van 4 euro per maand voor een gemiddelde woning (€473.000 WOZ).

Wat vinden wij belangrijk?

Een bezuinigingsopgave is altijd pittig. Het was voor onze fractie dan ook een spannende tijd. De voorstellen moeten leiden tot gezonde financiën, maar ook moreel en politiek uitlegbaar zijn. Alleen op die manier kan Utrecht nu en in de toekomst goed blijven zorgen voor haar inwoners.
 
Wij zijn erg blij dat de ‘lastenknop’ slechts beperkt wordt ingezet, want de gemeente moet in de eerste plaats juist kritisch naar haar eigen uitgaven kijken. We doen dat in de wetenschap dat veel lasten al gestegen zijn: de inflatie blijft hoog, starters kunnen maar met moeite een huis betalen en de parkeerkosten zijn flink gestegen.
 
We zijn ook heel tevreden dat dankzij onze inzet de schoollunches in deze collegeperiode worden voortgezet, de middelen voor nieuw sekswerkbeleid overeind blijven en de ontwikkeling van het nieuwe zwembad in Leidsche Rijn doorgaat. Het zijn enkele voorbeelden van beleid dat dankzij D66 weer in deze voorjaarsnota staat.