Nieuw tarief afvalstoffenheffing eerlijker

Vanaf 1 januari 2024 gaan huishoudens met een of twee personen minder afvalstoffenheffing betalen. Binnen het huidige systeem werden deze huishoudens benadeeld ten opzichte van meerpersoonshuishoudens. Dankzij een motie van D66 worden er nu wijzigingen doorgevoerd. Daardoor worden de tarieven meer in balans gebracht met de hoeveelheid afval per huishouden, waardoor het eerlijker wordt.

De vervuiler betaalt

In Utrecht werd tot nu toe gewerkt met twee tarieven: voor eenpersoonshuishoudens en voor meerpersoonshuishoudens, ongeacht het aantal. Het bedrag verschilde maar 50 euro. Het huidige afvalbelastingsysteem deed geen recht aan het principe: ‘de vervuiler betaalt’ en benadeelt daarmee mensen die alleen wonen. Joost Vasters: “D66 wil al langer dat belastingen in Utrecht eerlijker worden verdeeld en dankzij een aangenomen motie van D66 gaat de afvalbelasting als eerste op de schop.”

Vier tarieven

Vanaf volgend jaar hanteert de gemeente vier verschillende tarieven: huishoudens van een, twee, drie en vier of meer personen. Hierdoor worden de belastingtarieven eerlijker verdeeld. De afvalstoffenheffing zal gedurende de twee jaar geleidelijk worden verhoogd tot het uiteindelijke bedrag. Zo wil gemeente voorkomen dat grotere huishoudens financieel in de problemen komen.

Ouderwetse wetten en regels

De samenstelling van de huishoudens van nu ziet er anders uit dan vroeger. Veel van de wetten en regels zijn niet meegegroeid met deze ontwikkelingen. De afvalstoffenheffing is een voorbeeld daarvan. De gemeente gaat nu ook onderzoeken of ze zo’n zelfde systeemwijziging kunnen doorvoeren voor de rioolheffing. Vasters: “Goed nieuws wat D66 betreft. Wij willen een overheid die mensen niet zwaarder belast vanwege hun persoonlijke keuzes of burgerlijke status.”