Eerlijke Afvalbelasting in Utrecht

De afvalbelasting wordt eerlijker voor alleenstaanden, als het aan D66 ligt. Op dit moment worden zij onevenredig zwaar belast ten opzichte van meerpersoonshuishoudens. En dat moet veranderen vindt D66. Het voorstel is vanmiddag tijdens de bespreking van de Programmabegroting ingediend. “Het is vreemd dat als je ervoor kiest om alleen te wonen, je dan het bokje bent en meer moet betalen. Daarnaast: meer mensen maken meer afval, wij willen zoveel mogelijk de vervuiler laten betalen.” aldus Has Bakker.

Het nieuwe systeem

Het huidige afvalbelastingsysteem belast singles, naar rato, zwaarder dan meerpersoonshuishoudens, ongeacht het aantal. Dat komt doordat in Utrecht gewerkt wordt met maar twee tarieven; voor eenpersoonshuishoudens en voor meer persoonshuishoudens. Het verschil tussen deze twee tarieven bedraagt maar € 50. Nergens anders in regio Utrecht is dat verschil zo klein en nadelig voor alleenstaanden. Het huidige systeem doet daarnaast geen recht aan het principe ‘de vervuiler betaalt’ en daarom moet het op de schop.

Veranderende samenleving

D66 pleit al langer voor een meer gedifferentieerd en evenwichtiger systeem. Er zijn al andere gemeente, zoals Rotterdam en Eindhoven waar er onderscheid gemaakt wordt in de verschillende tarieven aan de hand van hoe groot een huishouden is. In het voorstel dat vandaag is aangenomen door de Utrechtse raad worden vier verschillende tarieven gehanteerd, ook op basis van de omvang van het huishouden. Voor huishoudens die de nieuwe tarieven niet kunnen betalen blijft de regeling voor kwijtschelding van kracht. Net zoals dat nu het geval is.

Daarnaast zal er een overgangsperiode gehanteerd worden zodat er voldoende tijd is om de nieuwe situatie toe te passen op de systemen van de BghU en hierover te communiceren naar bewoners.

Mensen niet zwaarder belasten vanwege persoonlijke keuzes.

Het aantal alleenstaanden zal de komende jaren blijven stijgen. De huishoudens van nu zien er anders uit dan vroeger, maar veel van onze wetten en regels zijn  niet meegegroeid met deze ontwikkelingen. Hoe afvalstoffenheffing verdeeld wordt is een praktijkvoorbeeld dat om aanpassing vraagt. In zijn huidige vorm benadeeld het alleenstaanden omdat ze alleen wonen, en beloont het meerpersoonshuishoudens omdat ze samenwonen.
D66 wil een overheid die leefvormneutraal is, en mensen niet zwaarder belast omwille van hun burgerlijke status of persoonlijke keuzes.

Lees de hele motie hier.