Groenere toekomst voor Utrecht dankzij de Klimaatvisie

Vandaag heeft de raad over de Klimaatvisie gesproken. De gemeente heeft een startnotitie opgesteld waarin de plannen uiteen worden gezet hoe en welke maatregelen we als gemeente kunnen gaan nemen in de strijd tegen klimaatverandering. Het is goed dat er hiermee een start wordt gemaakt met het ontwikkelen van een visie, want nu kunnen we gerichter sturing geven aan het klimaatbeleid. Ralph Peters: “Het is de hoogste tijd dat we de handen uit de mouwen steken en concreet werk gaan maken van de maatregelen tegen klimaatverandering.” Tijdens het debat heeft D66 nog extra aandacht gevraagd voor het klimaatpanel, indirecte emissies en de stem van jongeren.

Klimaatpanel

D66 heeft tijdens dit debat extra aandacht gevraagd voor de positie van het klimaatpanel. Dat is een burgerberaad waarbij Utrechters kunnen meedenken en meedoen bij het maken van klimaatbeleid. De positie van het klimaatpanel is een belangrijke, want door bewoners mee te laten beslissen, zorgen we er deels voor dat er draagvlak voor de maatregelen is. Draagvlak is ook belangrijk voor de uitvoerbaarheid van maatregelen. Want als bewoners de maatregelen niet steunen en daardoor niet meedoen, gaan we het klimaatprobleem niet oplossen. 
 
Het is belangrijk om in de gaten te houden of we op de goede weg zitten met de klimaatdoelen. Om daarachter te komen gaat de gemeente de effecten van de maatregelen meten. D66 wil graag dat bij die meting ook het draagvlak en de uitvoerbaarheid worden gemeten. Ralph: “Draagvlak en uitvoerbaarheid zijn heel belangrijk voor het succes van de maatregelen. We gaan alleen succesvol zijn in de strijd tegen klimaatverandering als alle Utrechters meedoen!” 

Indirecte emissies 

Directe emissie is de CO2-uitstoot die vrijkomt bij bijvoorbeeld het verwarmen van het stadhuis. Maar een overgrote meerderheid van de emissies die de gemeente uitstoot, is echter indirect. Indirecte emissie is de CO2-uitstoot van bijvoorbeeld de productie en transport van producten. Het is nu onduidelijk voor hoeveel indirecte emissie de gemeente verantwoordelijk is en hoe we daar beter op kunnen sturen. Zodra dat duidelijk is kan er beleid gemaakt worden op het terugdringen van die uitstoot. Wat D66 betreft gaan we dat daarom veel beter in kaart brengen.  

Stem van jongeren

De generatie van nu is de eerste generatie die echt de nadelige effecten van klimaatverandering zal ervaren. Tegelijk zijn we de laatste generatie die er wat aan kunnen doen. De tijd van drammen is voorbij. Het is hoog tijd dat we de mouwen opstropen en aan de slag gaan. De toekomst van jongeren en toekomstige generaties staat op het spel. “D66 wil dat er beter wordt geluisterd naar de jongeren als het gaat om het maken van klimaatbeleid. Het gaat tenslotte om hun toekomst. Hun stem moet daarom worden gewogen in nieuw beleid”, aldus Ralph.