Fractieupdate mei

Een nieuwe maand en weer een update! Naast de onderhandelingen over een nieuw coalitieakkoord, is de nieuwe fractie zich aan het voorbereiden op de behandeling van de jaarstukken en de voorjaarsnota.

Jaarstukken

De introductieperiode is voorbij en raadsleden worden aan het werk gezet. In de commissies worden de eerste raadsbrieven en raadsvoorstellen behandeld. Daarnaast is de fractie druk met de voorbereidingen van de behandeling van allereerst de jaarstukken en daarna de voorjaarsnota. Tijdens de behandeling van de jaarstukken blikt de raad terug op afgelopen jaar. Ze kijken naar het beleid dat door het college gevoerd is en hoe succesvol dat beleid is geweest. Zijn de doelen behaald, moeten er doelen worden bijgesteld of opgeschaald? De raadsleden moeten hiervoor ontzettend veel stukken doornemen, waarover vervolgens vragen ingediend worden bij het college.

Voorjaarsnota

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota kijkt de raad vooruit naar aankomend jaar. Op welke thema’s gaat de fractie inzetten? De voorjaarsnota wordt in de laatste weken voor het het zomerreces behandeld, dus gelukkig hebben fractieleden nog even de tijd om zich daarop voor te bereiden.

Onderhandelingen

Maar naast deze twee grote onderwerpen zijn de onderhandelingen ook een eind op weg. De onderhandelaars verwachten binnen een paar weken tot resultaat te komen. Dit coalitieakkoord zal dan ook onderdeel zijn van de algemene beschouwingen waarin ook de voorjaarsnota besproken wordt. De fractie gaat dus nog een hele drukke periode tegemoet voordat ze kunnen genieten van de zomer.

Commissievoorzitters

Last but not least, zijn er ook commissievoorzitters verkozen door de raad. Een aantal van onze fractieleden zijn verkozen op mooie posities. Berdien is plaatsvervangend voorzitter op de commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport. Susanne is de voorzitter van Ruimtelijke ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed. Has is voorzitter en Ralph plaatsvervangend voorzitter van Veiligheid, Bestuur en Financiën.

Vragen?

Nu de raadsleden vol aan de slag gaan zullen de fractie updates weer inhoudelijker worden. Mochten jullie vragen hebben aan de raadsleden over bepaalde onderwerpen, dan kunnen jullie ze bereiken via de mail. Hun mailadressen vind je hier.