Fractieupdate Maart

Daar is íe dan! De laatste update van de fractie 2018-2022. Met een lach en een traan kijken zij alweer terug op de allerlaatste maandagavond fractievergadering. Op 10 maart staat de laatste inhoudelijke gemeenteraad op het programma. Dit is een bomvolle dag, waarin de bijna de hele fractie nog een laatste maal het woord voert over verschillende onderwerpen.

Corina, Ellen, Has en Mohammed

Zoals je inmiddels wel mag verwachten zal Corine namens D66 goedkeuring geven aan een aantal bouwplannen door de hele stad heen. Dit zijn zowel projecten met sociale huur, als middenhuur. Daarnaast komt Ellen op voor vluchtelingen in onze stad en voert Has het woord over daklozen en ruimte voor binnensport. Mohammed staat in de raad stil bij straatintimidatie, ook viert hij het succes van de Speelvisie. Dit brengt een stad waar ieder kind al spelend op kan groeien, een stad met voldoende speelruimte, inclusieve speelruimte, een groene stad waar kinderen ook kunnen spelen op plekken die niet ingericht zijn tot speelplekken dichterbij.

Ralph

Ralph wil met een voorstel de Herenroute van Utrecht Centraal naar het Science Park verbeteren. Zodat deze rustigere fietsroute goed gevonden wordt en drukte gespreid kan worden. Daarnaast wil hij een betere afstemming van fietsverkeer en winkelopeningstijden in de binnenstad. Zo blijft het voetgangersgebied in de binnenstad voor iedereen te begrijpen en logisch.

Susanne, Andrea

Nog een laatste maal zet Susanne zich in voor het verbeteren van hoogwaardig openbaar vervoer in en om de stad. Hiervoor is flink geld van het Rijk nodig, dus een goed lange termijnplan is van groot belang. Samen met Andrea doet Susanne ook nog enkele voorstellen voor het toegankelijker maken van Utrecht. Ruimte voor lopen, rollen of fietsen. Dat moet de norm zijn.

Jelmer en Has

Jelmer en Has doen voorstellen voor het betrekken van bewoners bij het stadsbestuur. Has wil verkennen wat een burgerberaad voor de stad zou kunnen betekenen. Jelmer vraagt om het betrekken van bewoners bij energiebeleid, zoals hij dat eerder ook bij de Transitievisies Warmte deed. Want verduurzaming en besparen doen we samen met de stad, voor het klimaat.

Maarten

Het belangrijkste punt van deze laatste raad is toch wel de wijzigingen in het woonbeleid die voorliggen. Maarten zal hier het D66 geluid goed laten horen en enkele wijzigingsvoorstellen doen. Zo staat D66 nog altijd voor vergunningsvrij samenwonen. Zogenoemde friendswoningen of golden girls woningen moet mogelijk worden. Het voorstel wat voorligt is een verlichting van de huidige vergunning, maar nog steeds een toets vooraf, dat is werken vanuit wantrouwen. Ook ligt er een plan voor om het loten bij sociale huurwoningen van de huidige 20 procent te verlagen naar 10 procent. Dat is een wens van de linkse meerderheid in de raad, die de intentie hebben om wachtlijsten in te korten. Echter zorgt dit voorstel er vooral voor dat jongeren met een kleine portemonnee minder kans maken op een sociale huurwoning. Met een wachtlijst van 12 jaar moeten zij tot hun 30e wachten op een sociale huurwoning. En dat terwijl 50 procent van de woningzoekende jonger dan 30 jaar oud is. Loting biedt hen op dit moment de enige kans op een huis. D66 vindt het voorstel niet eerlijk, en zal dat ook benadrukken in de raad.

Jony

Dan kijken we nog terug op het online gesprek Kansrijke Start. Jony ging daarin in gesprek met stichting Al Amal, GGD Regio Utrecht, KMN Kind&Co en de Gemeente Utrecht over de eerste 1000 dagen (van conceptie tot 2 jaar) van kinderen in Utrecht. De eerste levensjaren zijn essentieel in de ontwikkeling van ieder mens. Sommige kinderen hebben een valse start door bijvoorbeeld een taalachterstand of ongezond eten. Het programma Kansrijke start is opgezet om deze situatie te verbeteren. Benieuwd naar het gesprek? Hier kun je het terug kijken.  Daarnaast gaat Jony schriftelijke vragen indienen, want het is goed als het programma uitgebreid kan worden. Alle kinderen verdienen namelijk een kansrijke start.

Na een lange dag vergaderen en besluiten mag de fractie met trots terugkijken op de afgelopen raadsperiode. Successen zijn behaald, ambities waargemaakt en nieuwe doelen gesteld. Om die nieuwe ambities waar te maken gaan we volgende week 14, 15 en 16 naar de stembus. Dan kiezen wij D66’ers opnieuw voor positiviteit, kansen, woningen, groen en levendigheid voor iedereen in een ambitieuze stad.