Fractieupdate juli

Het reces is begonnen, dus de raadsleden kunnen uitrusten en opladen om eind augustus weer aan de slag te gaan. Lees hier waar ze de laatste maand voor het reces mee bezig zijn geweest!

Welzijn dak- en thuisloze personen

De maanden juni en juli stonden in het teken van het coalitieakkoord (begin juni gepresenteerd!) en de voorjaarsnota. Na de algemene beschouwingen stonden de commissievergaderingen op de agenda. Daarin vroeg Venita bijvoorbeeld extra aandacht voor het welzijn van Dak- en Thuisloze personen. In haar bijdrage refereerde ze aan het eerder door D66 gepresenteerde actieplan: “Verbeter sociaal-medische zorg dakloze personen.” Via de gemeente kunnen dak- en thuislozen (en iedereen die een U-Pas heeft) een zorgverzekering afsluiten, genaamd de U-Polis. Venita vroeg aan de wethouder of het mogelijk is om de groep die aanspraak maakt te verbreden, omdat nog niet ieder dak- of thuisloos persoon zo’n verzekering heeft. Het niet hebben van een zorgverzekering kan leiden tot zorgmijden. Ook kan het gevolgen hebben voor schulden en boetes, wanneer de weg naar de zorg wel gevonden wordt. 

Regenboog-agenda

Venita en Nadia zijn achter de schermen ook druk bezig met de Regenboog-agenda. In samenwerking met BIJ1 blijven ze zich inzetten voor een transgenderzorg kliniek. Ook heeft Venita afgelopen maand een gesprek gehad met ‘regenboogscholieren’ over hun ervaringen op school en in de stad. Voelen ze zich veilig, thuis en welkom? Waar lopen ze tegenaan? Wat moet er anders en beter?  

Energiebesparing

Tijdens het slotdebat heeft Maarten namens onze fractie verschillende voorstellen ingediend. Ralph, onze klimaat en energie woordvoerder, heeft in de afgelopen maand twee moties door de Raad heen geloodst over energiebesparing en zonnepanelen. Dankzij deze moties zijn de doelstellingen verhoogd, zodat we nog sneller energie besparen en gaat de gemeente de mogelijkheden van zonnepanelen onder de aandacht brengen van de bewoners van Utrecht. 

Openbare terrassen

Nadia heeft zich tijdens de commissies en het slotdebat ingezet voor de realisatie van openbare terrassen. Met de stijgende prijzen is het voor mensen met een kleine beurs moeilijk om eens fijn te genieten van een horecaterras. Daarom wil D66 dat Utrecht andere steden als New York en Parijs volgt en openbare terrassen realiseert in verschillende stadscentra en parken. Zodat iedereen van onze mooie stad kan genieten!

Buiten zwemmen

En met het heerlijke zomerweer van deze weken, en de aanstaande hitte zullen veel meer mensen de verkoeling van het water gaan opzoeken. Veel Utrechters trekken dan naar de Munt, waar enige tijd al overlast wordt ervaren. Daarom moeten er volgens Has Bakker meer locaties in de stad komen waar mensen buiten kunnen zwemmen. Voorwaarde is dat deze plekken goede voorzieningen hebben waardoor het veilig en schoon is om te zwemmen. Zo verspreidt de drukte zich en kan iedereen in de stad verkoeling zoeken.

Zomerreces

Na het slotdebat begon het zomerreces voor de raadsleden. Na een intens jaar vol campagne en onderhandelingen zijn er zes rustige weken aangebroken. In de tweede helft van augustus staan de eerste raadsbijeenkomsten weer op de agenda. We zien jullie graag weer begin september bij de opening van het Politiek Seizoen!