Actieplan D66 Utrecht: Verbeter sociaal-medische zorg dakloze personen

De sociaal-medische zorg voor dak- en thuisloze personen in Utrecht kan beter. Daarom heeft D66 Utrecht een plan opgesteld met vijf actiepunten om aan de slag te gaan. D66 Utrecht stelt voor te gaan werken met een straatpsychiater in Utrecht, meer te doen aan preventie, en kwetsbare personen beter te helpen met een zorgverzekering. Ook wil D66 Utrecht aandacht voor palliatieve zorg voor dakloze personen. Het plan is een initiatief van raadslid Has Bakker en wordt vandaag overhandigd aan de nieuwe wethouder Rachel Streefland en betrokken organisaties in de stad.

Verkleinen gezondheidsverschillen

Dak- en thuisloze personen hebben over het algemeen een slechtere gezondheid en een lagere levensverwachting dan de rest van de bevolking. Door de coronacrisis is dit nog duikelijker in beeld gekomen. “Het coronavirus drukt ons met de neus op de feiten: zij die zich in een kwetsbare positie bevinden, krijgen de zwaarste klappen te verduren”, aldus Has Bakker. D66 Utrecht heeft daarom een actieplan opgesteld voor het verbeteren van de sociaal-medische zorg voor dak- en thuisloze personen. “Gezondheidsverschillen moeten verkleind worden, en ook voor dakloze personen kan het beter”, legt Bakker uit, “Met als doel dat zoveel mogelijk mensen in goede gezondheid mee kunnen doen in onze stad.

Aan de slag met vijf actiepunten

Het actieplan is gebaseerd op vele gesprekken met ervaringsdeskundigen, experts en betrokken organisaties. Het bestaat uit vijf actiepunten die moeten leiden tot betere sociaal-medische zorg voor dakloze personen. Bakker: “Het belangrijkste voor dakloze personen is natuurlijk een woning, dat is en blijft de focus. Maar we moeten daarnaast ook nog meer werk maken van sociaal-medische zorg. Een goed voorbeeld dat in Rotterdam al werkt is het inzetten van een straatpsychiater. Wat D66 betreft komt er ook een straatpsychiater in Utrecht.” De straatpsychiater is in staat diagnoses te stellen en (psychiatrische) zorg te die beter aansluit bij de situatie van dak- en thuisloze personen.

Preventie en verzekeren

Een ander belangrijk speerpunt is preventie. Denk aan mond- en tandzorg, en aan mogelijkheden voor dakloze personen om meer te kunnen sporten en bewegen. De andere actiepunten gaan over betere toegankelijkheid van de straatdokter in de regio (U16) en de mogelijke komst van een verpleegunit waar langdurig zieken terecht kunnen voor (palliatieve) zorg. Bakker: “Ook willen we werk maken van het verzekeren van kwetsbare mensen. Het niet hebben van een zorgverzekering leidt vaak tot boetes en schulden. De gemeente kan een meer actieve rol spelen in het zorgen dat mensen een zorgverzekering afsluiten of behouden.”