Fractieupdate december 2023

In deze laatste fractieupdate van 2023 staan we uitgebreid stil bij de laatste raadsvergadering van dit jaar, die vorige week was. Bijplaatsingen, het lerarentekort, de klimaatvisie en nachtelijk stemmen komen aan bod. Lees snel verder!

Afval

Donderdag 7 december was de laatste raadsvergadering van het jaar waarbij de partijen uitvoerig met elkaar in debat gingen over verschillende onderwerpen. Zo stond deze keer het bijplaatsen van afval op de agenda. In sommige wijken is er veel overlast van afval en grofvuil dat naast de daarvoor bestemde containers wordt gedumpt. In de gemeente is nu de afspraak dat het gedumpte afval binnen
24 uur na de melding opgehaald moet worden door de gemeentediensten. De afvalinzamelaars hebben daardoor minder controle over de route die ze rijden door de stad en dat gaat ten koste van de efficiëntie.
Joost heeft een voorstel gedaan om de 24 uur norm los te laten en zo de gemeentedienst meer controle te geven over de inrichting van hun eigen werk. Het gaat ertoe leiden dat op de plekken
waar dat het meest nodig is, juist vaker afval opgehaald zal worden.

Lerarentekort

Een onderwerp dat regelmatig terugkomt op de agenda van de Utrechtse raad is het lerarentekort. De gemeente doet al ontzettend veel om te voorkomen dat er klassen thuis komen te zitten.
Berdien heeft twee voorstellen gedaan om alle zeilen bij te zetten.
De eerste was om als stad een campagne te starten waarmee we meer leraren naar Utrecht trekken. Toch is het door het tekort aan woningen lastig voor leraren om een huis in Utrecht te vinden.

Om Utrecht voor de leraren die van buiten de stad
komen ook bereikbaar te houden heeft Berdien een motie ingediend om parkeren voor die groep makkelijker te maken. Beide voorstellen konden rekenen op brede steun van de raad.

Klimaatvisie

Afgelopen raad is ook de klimaatvisie behandeld. Een startnotie waarin de plannen staan over hoe én wanneer er welke maatregelen worden genomen in de strijd tegen klimaatverandering. D66 heeft
eerder al extra aandacht gevraagd voor de positie van het klimaatpanel. Dat is een burgerberaad waarbij Utrechters kunnen meedenken en meedoen bij het maken van klimaatbeleid. De stem van inwoners is belangrijk. Ook de stem van jongeren moet worden meegewogen bij het maken van nieuw beleid.
Ralph: “D66 wil dat er beter geluisterd wordt naar jongeren als het gaat om het maken van klimaatbeleid. Het gaat tenslotte om hun toekomst.” Een motie van Ralph om dit te bewerkstelligen is
aangenomen door de raad.
Een ander voorstel van Ralph om een onderzoek te starten naar het
terugdringen van de indirecte uitstoot van de gemeente. Het is onduidelijk hoeveel dat nu precies is en daardoor kan de gemeente daar nu niet op bijsturen. Benieuwd naar wat die indirecte uitstoot nou eigenlijk inhoudt? Dat kun je lezen in
dit bericht dat we daar eerder over schreven.

Nachtstembureau

De Tweede Kamerverkiezingen zijn nog maar net achter de rug, maar de voorbereidingen voor de Europese verkiezingen zijn al in volle gang. De gemeente is op dit moment ook bezig met een onderzoek naar hoe nachtstembureaus kunnen bijdragen aan het verhogen van de opkomst. In aanvulling daarop is de motie van Achraf
aangenomen om aanstaande Europese verkiezingen in ieder
geval één nachtstembureau te openen.

Vacature politiek adviseur

Ook willen we graag jullie aandacht vragen voor een openstaande vacature. Ben jij gek op politiek?
Volg je het nieuws? En houd je van Utrecht? Dan zijn wij wellicht op zoek naar jou! De fractie van D66 Utrecht zoekt per direct een fulltime politiek adviseur om ons team te versterken. De vacature is te
vinden via deze link.

Op donderdag 21 december is er nog een ‘stemraad’, waar de fracties dus niet met elkaar in debat gaan en alleen hun stem uitbrengen over verschillende raadsvoorstellen.

Daarna gaat iedereen twee weken met reces. Op zaterdag 6 januari is de Landelijke nieuwjaarsborrel bij LE:EN. De fractie hoopt
velen van jullie daar te treffen om het glas te heffen op een nieuw en succesvol jaar.