Raadsleden bezorgd over energierekening scholen

Tilburgse scholen zouden wel eens in financiële problemen kunnen komen door de gestegen energiekosten. Raadsleden van D66, VVD en GroenLinks vragen het college te onderzoeken om welke Tilburgse onderwijsinstellingen het gaat en wat de gestegen energiekosten betekenen voor de onderwijskwaliteit. Ook willen de raadsleden weten of het college de scholen gaat compenseren.

OMO

Afgelopen periode hebben veel onderwijsinstellingen een nieuw energiecontract afgesloten. Zo ook de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), met verschillende scholen in Tilburg. OMO zag de gasrekening stijgen van iets meer dan 1 miljoen naar 15 miljoen euro.

Onderwijskwaliteit

Wat betekent zo’n peperdure energierekening voor de onderwijskwaliteit? Wie gaat de scholen helpen als zij de rekeningen niet meer kunnen betalen? Kan voorkomen worden dat scholen moeten bezuinigen en dat de onderwijskwaliteit onder druk komt te staan?

Verduurzaming

Door grote drukte bij isolatie- en verduurzamingsbedrijven gaat het niet alle onderwijsinstellingen lukken, om gebruik te maken van bestaande regelingen in het kader van de verduurzamingsplanning voor maatschappelijk vastgoed. D66, VVD en Groen Links vragen het college om te onderzoeken, of het mogelijk is om de verduurzaming bij scholen te versnellen.