D66 Tilburg roept op tot meer veilige werkplekken voor sekswerkers

In Tilburg zouden meer veilige werkplekken, zoals non-profitbordelen, moeten komen voor sekswerkers. Dat antwoordt het college op vragen van D66-burgerraadslid Jos Buijvoets. Aan stigmatisering van prostituees werkt de gemeente niet mee. Burgemeester Weterings: “Een goede relatie met sekswerkers is de kern van ons succesvolle beleid.” Aanleiding voor de vragen over het sekswerkbeleid is een recent verschenen artikel in het Brabants Dagblad over een Tilburgse sekswerker.

Weinig overlast sekswerkers

Op 19 januari verscheen in het Brabants Dagblad een artikel over een Tilburgse sekswerker die thuis klanten ontving en overlast zou veroorzaken. Zonder verder in te gaan op deze specifieke zaak vroeg het burgerraadslid aan het college, om te bevestigen dat sekswerkers niet onevenredig veel overlast veroorzaken in Tilburg. Dit kon burgemeester Weterings inderdaad “volmondig” beamen. Ook hij ging kort in op de casus die was beschreven in het Brabants Dagblad. Weterings: “Ja, hier was sprake van overlast. Maar, dit was de uitzondering die de regel bevestigt.” Vooroordelen en onwetendheid rondom sekswerk proberen we weg te nemen door regelmatig koffie-uurtjes te organiseren met sekswerkers en door met elkaar in gesprek te blijven.

Meer veilige werkplekken

Burgerraadslid Jos Buijvoets maakt zich bovendien zorgen, om het beperkte aantal veilige sekswerkplekken in Tilburg. “D66 vindt dat het aantal veilige werkplekken voor prostituees moet worden vergroot.” Dit constateert ook het college. Burgemeester Weterings: “Ja, er zijn meer veilige werkplekken nodig. Landelijk, dus ook in Tilburg, zijn er minder vergunde werkplekken voor sekswerkers en daarom is meer behoefte aan alternatieven. Dat kunnen thuiswerkplekken zijn, maar ook zogenaamde non-profitbordelen, sekswerkplekken zonder een commercieel verdienmodel voor iemand anders.” De gemeente Tilburg onderzoekt de mogelijkheid voor het creëren van non-profitbordelen, maar een knelpunt bij het creëren van deze extra plekken is de afspraak dat deze niet binnen een straal van 250 meter afstand mogen liggen van bijvoorbeeld scholen, kinderdagverblijven en gebedshuizen. Weterings: “Momenteel wordt onderzocht wat de voor- en nadelen zijn van het loslaten, of versoepelen van deze locatiecriteria.”

Toezicht sekswerk

De gemeente Tilburg zoekt daarnaast, in overleg sekswerkers, politie en hulpverlening, naar een passende manier om toezicht te houden op sekswerkers. Burgerraadslid Buijvoets: “In sommige gemeenten worden onverwachte prostitutiecontroles gehouden. Dit is onwenselijk, omdat ze de relatie tussen sekswerkers en politie schaden. Hoe zit dat in Tilburg?”
Weterings: “Onverwachte prostitutiecontroles vinden alleen plaats als hier een duidelijke aanleiding voor is. Een goede relatie tussen hulpverlening, politie en sekswerkers is juist belangrijk, om meer zicht te krijgen op wantoestanden, onveilig situaties en ondermijnende criminaliteit.”

Stigmatisering

De gemeente Tilburg voert een vooruitstrevend beleid als het gaat om sekswerk. Weterings: “Tilburg werkt niet mee aan stigmatisering, dat is de kern van ons succesvolle beleid, bovendien zijn wij als enige gemeente lid van de Sekswerk Alliantie Destigmatisering (SWAD).” Een organisatie waar, volgens de burgemeester, eigenlijk alle gemeenten lid van zouden moeten zijn. Tilburg is daarnaast actief betrokken bij het maken van nieuwe sekswerkbeleid richting kabinet en Tweede Kamer. In antwoord op de vragen van burgerraadslid Jos Buijvoets beloofde burgemeester Weterings tot slot dat in mei de reeds langverwachte evaluatie sekswerk aan de gemeenteraad wordt aangeboden.