Tilburg groeit, bloeit en bruist en daar hoort kunst bij!

D66 is blij dat het voorstel Visie Cultuur in het publieke domein (Cupudo) met een grote meerderheid in de raad is aangenomen. Kunst in de openbare ruimte, zoals muurschilderingen of beelden geven Tilburg kleur en (h)erkenning. Met Cupudo wordt onder andere het onderhoud van buitenkunst en de oprichting van een Tilburgs Expertisecentrum voor cultuur in de publieke ruimte geregeld.

#stadslab

De inzet van de gemeente is cruciaal in het structureel beheer en onderhoud van kunst in de publieke ruimte. In het voorstel Cupudo wordt onder andere het onderhoudsplan voor deze zogenaamde Buitencollectie geregeld. Daarnaast regelt Cupudo de komst van een onafhankelijk Tilburgs expertisecentrum voor cultuur in het publieke domein. Dit expertisecentrum draagt de voorlopige werktitel #stadslab. Het #stadslab krijgt de opdracht om onder andere nieuwe kunstprojecten te initiëren en onderzoek te doen. Ook krijgt het de taak een campagne te organiseren om de zichtbaarheid en betekenis van kunstwerken te vergroten. Door middel van informatie en dialoog verbindt de campagne kunst in de publieke ruimte met de beleving ervan door bewoners.

Muurschildering Beeld: Ben Smit

Meer voor elkaar

In het coalitieakkoord ‘Meer voor elkaar’ worden kunst en cultuur expliciet genoemd bij de brede ontwikkelingsopgave Tilburg groeit, bloeit en bruist. Cupudo heeft als doel om stedelijke ontwikkeling, wijkgericht werken en inwonersparticipatie met elkaar te verbinden voor een kwalitatieve impuls van het publieke domein.

Belang van kunst

Kunstwerken in de openbare ruimte dragen bij aan de identiteit en herkenbaarheid van een stad of buurt. Ze hebben bovendien een positieve invloed op de mentale gezondheid en het welzijn van de bewoners. Ze maken de omgeving aantrekkelijker en zorgen voor meer kleur en levendigheid, wat zorgt voor een positieve beleving van de openbare ruimte.