Terugblik begroting 2024

Begin november werd in de gemeenteraad de begroting van 2024 vastgesteld. Ondanks alle complexe vraagstukken die Tilburg het hoofd moet bieden, houdt de gemeente koers en wordt er met lef geïnvesteerd. D66 Tilburg is trots op de vastgestelde begroting, hoewel er ook vraagstukken zijn die meer aandacht verdienen.

Een leefbare en aantrekkelijke gemeente voor álle inwoners

Om te beginnen zijn we blij met de investeringen in de leefbaarheid van onze wijken en buurten, in kansengelijkheid, onderwijs en een groene omgeving. Ondanks het feit dat er tijdens de begrotingsbehandeling weinig aandacht was voor cultuur, zijn we blij dat Tilburg investeert in een ambitieus Cultuurplan. Daarnaast is het belangrijk dat Tilburg blijft bouwen aan nieuwe woningen, waarbij vooral de middeninkomens niet vergeten mogen worden. We werken bovendien hard aan de energietransitie om Tilburg te verduurzamen, hierbij zorgen we ervoor dat zowel het klimaat als onze inwoners er beter van worden. Toch blijft D66 Tilburg de ontwikkelingen op dit gebied, zoals de juiste inzet van het Klimaatfonds, kritisch volgen. Door al deze investeringen hopen we een leefbare en aantrekkelijke gemeente te blijven voor inwoners en ondernemers.

Versterking lokale democratie

Betrokkenheid van de inwoners bij de lokale besluitvorming is hierbij echter onmisbaar, maar dit blijkt in de praktijk behoorlijk lastig. Tilburg wil graag een ‘levendige democratie’ zijn en inwoners actief betrekken bij wat er speelt in de gemeente. Maar de vraag hoe je inwoners, van jong tot oud, betrekt bij de democratie, is niet eenvoudig te beantwoorden. De motie van D66, waarin opgeroepen wordt tot zorgvuldigheid in dit proces, werd door de raad breed gesteund.

Digitalisering en inzet AI

Een onderwerp waar volgens D66 Tilburg te weinig aandacht voor was tijdens de begrotingsbehandeling, is digitalisering en de inzet van AI. Want hoe kunnen we digitalisering en AI inzetten, zonder dat we de gevaren ervan uit het oog verliezen? D66 Tilburg zou graag zien dat de gemeente meer visie op dit gebied laat zien en pleit er bovendien voor dat Tilburg lid wordt van het landelijk Algoritmeregister. De motie die raadslid Kirill Blokker indiende over dit onderwerp werd aangehouden, maar dat neemt niet weg dat D66 Tilburg zich blijft inzetten voor dit thema.

Aandacht voor vluchtelingen en daklozen

Ook de opvang van vluchtelingen was tijdens de begrotingsbehandeling geen onderwerp van gesprek, terwijl dit (landelijk) toch een belangrijk thema is, en dit geldt niet alleen voor D66. De fractie blijft de komende periode, hoe dan ook, scherp toezien op een humaan vluchtelingenbeleid in onze gemeente.
De gemeenteraad stond daarentegen wel uitgebreid stil bij de daklozenproblematiek en vroeg het college om snel met maatregelen te komen om daklozen te helpen. Een oproep die uiteraard ook werd gesteund door D66 Tilburg.

Andere werkwijze begrotingsbehandeling

De begrotingsbehandeling ging dit jaar net even anders dan voorgaande jaren. Een nieuwe werkwijze leidde zo nu en dan tot verwarring bij zowel raadsleden als wethouders. De begrotingsvergadering vond bovendien plaats in campagnetijd. Welke invloed de Tweede Kamerverkiezingen op de begroting hadden, zullen we natuurlijk nooit helemaal weten. Maar wat wel opviel: de livestream van de begrotingsbehandeling werd met zo’n 1400 kijkers uitzonderlijk goed bekeken, ook dát is natuurlijk ‘levendige democratie’.

Terugkijken

Al met al kijken we tevreden terug op de vastgestelde begroting. Ben jij benieuwd naar de begrotingsvergadering? Je kunt deze terugkijken via Raad Tilburg.