Steunpakket Tilburgse economie aangenomen

Vanavond hebben we weer een steunpakket voor de lokale economie goedgekeurd waarmee ondernemers gecompenseerd worden voor schade door coronamaatregelen.

Afnemende maatregelen

De steunpakketten voornamelijk gericht op het compenseren van financiële schade of het afsluiten van leningen. Nu de maatregelen langzaam worden afgebouwd, vroegen wij extra aandacht voor ideeën vanuit ondernemers en organisaties die gericht zijn op herstel.

Aandacht voor herstel

We willen inzetten op de creativiteit en vindingrijkheid van onze ondernemers. De gemeente moet naast de compenserende maatregelen ook de rol van aanjager kunnen pakken voor acties die gericht zijn op herstel van de lokale economie. De motie die onze Bas Verberk met Lokaal Tilburg indiende over deze aanjagersrol is unaniem aanvaard in de gemeenteraad vanavond.