Steun voor manifest Full Colour Tilburg

D66 Tilburg droomt van een Tilburg waar iedereen welkom is, en onderstreept het belang van een manifest als dat van Full Colour Tilburg. 

Full Colour Tilburg

Full Colour Tilburg is een burgerinitiatief. Met dit initiatief willen de organisatoren de rijke culturele diversiteit zichtbaar maken in de stad Tilburg. Dit doen ze door de dialoog aan te gaan met beleidmakers én inwoners en met een manifest.

Manifest

Full Colour Tilburg wil een Tilburg waarin iedereen zich welkom voelt. Een Tilburg waar het niet uitmaakt wie je bent. Een stad die iedereen uitnodigt om zichzelf te zijn. Een prachtig en waardevol initiatief, omdat dit nog verre van realiteit is.

Dat onderstrepen wij!

Wij staan voor een diverse en inclusieve samenleving en zien dit manifest als een verrijking voor de stad. Durf te dromen, van een Tilburg voor iedereen. We juichen initiatieven zoals deze dan ook van harte doe en zullen ons altijd hard maken voor deze onderwerpen.

  • Het hele manifest vind je hier, meer over de initiatiefnemers en hun missie lees je hier.