Motie GroenLinks en D66 uitgevoerd: ‘Brommer eruit, fiets erin’

Tilburgers met een oude brom- of snorfiets krijgen 300 euro subsidie van de gemeente als ze deze inleveren. Ze krijgen er bovendien nog eens 300 euro bovenop als zij ervoor kiezen om een fiets aan te schaffen. De regeling ‘Brommer eruit, fiets erin’ moet onder andere geluidshinder verminderen, de luchtkwaliteit verbeteren en Tilburgers stimuleren om meer te fietsen.

Prettig leefklimaat

Raadslid Julian Zieleman: “Alweer zo’n twee jaar geleden dienden Bas van Weegberg van GroenLinks en ik een motie in om een proef met een inruilregeling voor snorfietsen uit te werken. Het heeft even geduurd, maar ik ben blij dat de regeling 1 december van start gaat. Met deze regeling dragen we bij aan gezondheid, verkeersveiligheid en een prettig leefklimaat. Bovendien stelt de regeling ook mensen met een kleine portemonnee in staat om een fiets te kopen. Ik hoop dat de regeling een succes wordt!”

Schone lucht

De regeling heeft als doel om geluids- en geurhinder op en rondom de fietspaden te verminderen voor gebruikers en omwonenden. Bovendien draagt deze bij aan een schonere lucht in de buurt van de fietspaden.

Veilig en gezond

Omdat het aantal brom- en snorfietsers dat betrokken is bij ongevallen relatief hoog is, zou de regeling ook een verbetering zijn voor de verkeersveiligheid. Ook stimuleert ‘Brommer eruit, fiets erin’ het fietsen, wat de gezondheid van Tilburgers bevordert.

Helmplicht

De gemeente verwacht dat veel snorfietsers van de subsidie gebruik gaan maken. Niet alleen omdat de regeling in andere steden, zoals Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen een succes was, maar ook omdat snorfietsers vanaf 1 januari 2023 verplicht zijn om een helm te dragen.

Proef

De regeling ‘Brommer eruit, fiets erin’ is eenjarige proef waar de gemeente 100.000 euro voor uittrekt. Alleen brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor, ingeschreven in het kentekenregister voor 1 januari 2013 komen voor de subsidie in aanmerking.