Hoog tijd voor historische duiding Bleshof

D66 vindt dat er Tilburg meer aandacht en waardering moet komen voor de koloniale herinneringscultuur. De Bleshof in Tilburg, is zo’n koloniale ‘herinnering’. De Bleshof, gelegen aan de achterzijde van de Schouwburgpromenade is, ligt er echter treurig bij. D66 roept het college daarom op, om het straatje een opknapbeurt te geven en te voorzien van historische duiding.

Sporen van het koloniaal verleden

In het kader van de herdenking van ons slavernijverleden maakte de de fractie van D66 onlangs de stadswandeling ‘Sporen van het koloniaal verleden’ in Tilburg. Deze stadswandeling bracht de fractie onder andere bij de Bleshof: een verbindingsstraatje aan de achterzijde van de Schouwburgpromenade tussen de Kapelhof en de Heuvelstraat.

Beeld: D66 Tilburg

Familie Bles

De Bleshof is zo’n onderdeel van het koloniaal verleden van Tilburg. Het straatje dat sinds 1983 bestaat, werd vernoemd naar de welgestelde en invloedrijke familie Bles. Deze familie was in de 18e eeuw eigenaar van panden in de omgeving van het huidige Bleshof, maar was ook direct verbonden met het koloniaal verleden van Tilburg. De oudste zoon, Marcellus Bles (1715-1799), werd schatrijk in Nederlands-Indië en nam bij zijn terugkeer naar Nederland een slaafgemaakte mee naar huis.

Eerste zwarte Tilburger

De tweede zoon, Cornelis Bles, kwam door zijn huwelijk in het bezit van de Surinaamse koffieplantage Nieuw Mocha. Deze plantage telde in 1771 zo’n 155 slaafgemaakten. Hoewel Cornelis Bles en zijn vrouw in Tilburg woonden, waren zij wel ‘slavenhouders’. Ook had het echtpaar Bles een Afro-Surinaamse slaafgemaakte in dienst, waarvan de naam wél bekend is: Johannes Pauli. Hij was een van de eerste zwarte Brabanders en mogelijk de eerste zwarte Tilburger.

Troosteloos

Anno 2023 herinnert niks bij het Bleshof nog aan het verleden. Sterker nog: het straatje ligt er vervallen en troosteloos bij. Wel zien we iets verderop de kapel ‘Onze Lieve Vrouw ter Nood’. Deze witte kapel is neergezet om Maria te bedanken voor het redelijk ongeschonden uit de Tweede Wereldoorlog komen van onze stad. De Tweede Wereldoorlog kent een zeer actieve herinneringscultuur, terwijl dit niet voor het koloniale verleden geldt. Wat D66 Tilburg betreft is het hoog tijd om daar verandering in te brengen; het koloniaal verleden werkt immers op tal van manieren door en het is belangrijk hier rekenschap van te geven en bewust van te zijn.

Historische duiding

D66 Tilburg vindt het hoog tijd om de Bleshof op een waardige manier van historische duiding te voorzien, ook vanwege de geplande komst van een fietsenstalling naast de Bleshof, waardoor meer
mensen ernaartoe zullen trekken.