GroenLinks en D66 stellen vragen over aanpak schurft

Het aantal mensen met schurft is de laatste tien jaar fors gestegen. De afgelopen maanden zelfs tot recordhoogtes, vooral onder studenten is de toename enorm. GroenLinks en D66 vragen het college om uit te zoeken hoe het in Tilburg staat met de verspreiding van schurft en welke stappen er worden genomen, om dit probleem onder controle te krijgen. GroenLinks en D66 zouden bovendien graag zien dat er gerichte campagnes komen om de schurftuitbraak onder studenten aan te pakken.

Aanpak schurft

De raadsleden willen antwoord op de vraag hoe het college in contact staat met de GGD Hart voor Brabant, dat verantwoordelijk is op het gebied van preventie en behandelrichtlijnen. Ook vragen zij zich af, of het college op de hoogte is van het stigma rondom deze zeer besmettelijke huidziekte. Veel mensen met schurft schamen zich namelijk, wat de preventie en behandeling ervan extra moeilijk maakt. Een andere belemmering in de aanpak van schurft wordt mogelijk veroorzaakt door de patiëntenstop die veel huisartsen in Tilburg hebben. Hierdoor kunnen studenten die nog niet zo lang in Tilburg wonen minder snel en succesvol behandeld worden.

Campagne

In Groningen starten verschillende studentenverenigingen komende maand een campagne, waarbij zoveel mogelijk studenten tegelijkertijd medicatie gebruiken en kleding wassen.
En in Amsterdam is de GGD begonnen met meer informatievoorziening in de vorm van poster- en foldermateriaal en een spreekuur voor studenten. GroenLinks en D66 zouden graag soortgelijke campagnes willen starten voor de Tilburgse studenten en noemen deze initiatieven als oplossingsrichting voor het college.

Studentenhuizen

Dat studenten gemiddeld vaker last hebben van de huidaandoening schurft is logisch: in studentenhuizen wonen vaak veel studenten bij elkaar in relatief kleine ruimtes. Bovendien is de mijt, die hevige jeuk veroorzaakt, erg besmettelijk. Schurft wordt overgedragen door fysiek contact met iemand die het heeft, of door bijvoorbeeld het delen van kleding of beddengoed.

Antwoorden

De antwoorden die het college gaf op de vragen, kun je hier lezen.