Gemeenteraad Tilburg stemt in met toekomstplannen Oostflank

Maandag stemde de gemeenteraad in met de toekomstplannen voor de Oostflank, het buitengebied tussen Tilburg en Oisterwijk. Raadslid Sofia Schampers: “Het Koersdocument Oostflank past goed bij de manier waarop D66 naar de toekomst kijkt. Een duurzame omgeving, waar ruimtegebrek geen gebrek aan natuur en wonen betekent.”

Innovatieve landbouw

In het Koersdocument Oostflank staan de toekomstplannen voor wonen, mobiliteit, natuur en landbouwgrond in dit gebied. Van de huidige 3500 hectare landbouwgrond, zou volgens de plannen 700 hectare plaats moeten maken voor natuur en wonen. Ondernemers in het gebied maken zich onder andere zorgen over de vraag of ze in de toekomst nog kunnen uitbreiden. Schampers: “D66 is zeer positief over de manier waarop het Koersdocument kijkt naar de ontwikkeling van de agrarische sector in relatie tot de huidige natuur- en wateropgave. Wat ons betreft zal groei in de agrarische sector vooral op innovatie moeten plaatsvinden en niet op vierkante meters.”

Duurzaam en toekomstbestendig

Daarin ziet D66 een actieve rol weggelegd voor de gemeente en partners zoals Midpoint, om de sector te ondersteunen bij innovatie, het leveren van expertise en ondersteuning, én samen te werken aan een toekomstbestendige agrarische sector. Waarbij wonen, werken en natuur elkaar versterken. Schampers: “Wat ons betreft biedt dit document handvatten en kaders om hier op een duurzame en toekomstbestendige manier naartoe te werken, waarbij landbouw zeker een rol speelt, maar niet de hoofdrol.”

Gezamenlijk werken aan toekomst

Ondernemers in het gebied vinden dat ze onvoldoende betrokken waren bij de toekomstplannen. Dit leidde tot flink wat onrust. D66 vindt belangrijk om het gesprek opnieuw aan te gaan en gezamenlijkheid te werken aan de toekomst van de Oostflank. Toch is het een onmogelijke opgave om iedereen tevreden te stellen. Schampers: “Het is belangrijk om niet uit het oog te verliezen dat een verschil van inzicht of mening iets anders is dan gebrek aan participatie. Dát er winst te behalen valt op het gebied van participatie is duidelijk.”

Dit is de tijd waarin keuzes gemaakt moeten worden. Het is aan het college om hierbij alle belanghebbenden te horen, hun inbreng serieus te wegen en mee te nemen. D66 Tilburg heeft er vertrouwen in dat het college dit kan.