Geen dieren meer op Tilburgse Kermis

Een kermisritje op een pony – wie heeft het als kind niet gedaan? Inmiddels denken veel Tilburgers daar anders over. De Tilburgse Kermis is een uithangbord voor onze stad en daar passen dieren als vermaak volgens D66 Tilburg niet bij. Daarom dienden raadsleden Kirill Blokker en Jan van Esch samen met de Partij voor de Dieren en verschillende andere partijen een motie in tot een verbod op kermisattracties met dieren.

Levendige discussie

Hoe ver moet een verbod op dieren ter vermaak op evenementen gaan? Pony’s weren van de Tilburgse Kermis was voor verschillende partijen aanvaardbaar, maar hoe zit het dan met hippische evenementen, of honden- en vogelshows? Moet daar dan ook een verbod op komen? Zowel binnen de fractie van D66 als de gemeenteraad leidde deze vraag tot een levendige discussie. De gemeenteraad heeft het college dan ook gevraagd om onderzoek te doen naar de vraag welke evenementen met dieren wel, of juist niet aanvaardbaar zijn. Duidelijk is wel dat er nog een vervolg komt op dit debat.

Uitzondering dorpen

Het verbod op dieren gaat komend jaar in, maar de gemeenteraad heeft besloten lopende contracten met kermisexploitanten te respecteren. Tilburgers die toch nog een ponyritje willen maken, kunnen voorlopig uitwijken naar de kermis in Berkel-Enschot. Daar loopt nog een contract met een kermispony-exploitant tot 2024.

Modern evenementenbeleid

D66 Tilburg steunt de modernisering van het evenementenbeleid. Het verbod op kermisdieren past daar uitstekend bij. Daarnaast blijft D66 Tilburg investeren in een duurzamer, inclusiever en bruisender Tilburg