Extra geld voor ouderen in Tilburg

De gemeente Tilburg gaat jaarlijks 1 miljoen uittrekken voor ouderen. Het geld wordt onder andere geïnvesteerd in de woonomgeving van ouderen, dementieconsulenten en ouderen met een migratieachtergrond. Raadslid Sylvia Spinnewijn is blij met deze impuls: “Investeren in ouderen is hard nodig, want deze groep groeit snel en ouderen worden steeds ouder.”

Toekomst

Het D66-raadslid ziet in de groeiende groep ouderen ook potentie, waar de samenleving veel aan kan hebben. “Ik vind het belangrijk dat ouderen in Tilburg mee kunnen blijven doen. We moeten meer werk maken van het verzilveren van de ‘derde levensfase’, de fase waarin ouderen nog relatief jong en vitaal zijn. Ouderen blijven na hun pensioen steeds langer gezond. Deze jonge ouderen kunnen op verschillende manieren hun bijdrage leveren in onze samenleving. Bijvoorbeeld als vrijwilliger, als mantelzorger, of door betaald werk te doen. De inzet van deze ouderen is echt nodig, want er is veel te doen in Tilburg. Wat dat betreft hebben ouderen de toekomst.”

Gezond en gelukkig

Ouderen zijn bovendien gezonder en gelukkiger wanneer ze actief zijn in de samenleving. “Door ouderen meer te betrekken in de samenleving voorkom je bijvoorbeeld problemen als vereenzaming”, aldus Spinnewijn. Daarbij willen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en de regie houden over hun leven. Wethouder ouderenzorg Marcelle Hendrickx: “Daar past een omgeving bij waarin ouderen ondersteund worden.” Tilburg investeert daarom in plekken waar ouderen prettig kunnen wonen met laagdrempelige ontmoetingsplekken en goede routes naar supermarkten. Ook wil de gemeente in wijken en dorpen netwerken opbouwen van vrijwilligers en professionals die ouderen ondersteunen waar dit nodig is.

Dementieconsulenten

De groep ouderen die extra zorg en ondersteuning nodig heeft, groeit echter ook. Het is dan ook van groot belang om hen de juiste hulp te bieden. Marcelle Hendrickx: “En dat is niet langer een keuze, maar noodzaak.” Daarom wordt voor de groeiende groep inwoners met geheugenproblemen eveneens extra geld uitgetrokken. Dat geld gaat naar dementieconsulenten die inwoners met geheugenproblemen en hun mantelzorgers al vanaf een vroeg stadium bijstaan.

Migratieachtergrond

Tot slot investeert Tilburg in ouderen met een migratieachtergrond. De huidige zorg sluit onvoldoende aan op de behoeften van deze groep, vanwege culturele verschillen en taalbarrières.