D66 Tilburg wil stedenbanden met China verbreken

D66 heeft de motie van PvdA, om de stedenbanden met de Chinese steden Changzhou en Chengdu per direct te verbreken mee ingediend. Fractievoorzitter Julian Zieleman: “D66 wil benadrukken dat we met het opzeggen van de stedenbanden met China géén waardeoordeel uitspreken over de inwoners van Changzhou, Chengdu, of Chinese staatsburgers die in Nederland verblijven. Echter, de tijd van naïviteit is voorbij.”

Geopolitieke strategieën

Zieleman: “D66 heeft de motie mee ingediend en stemt dan ook vol overtuiging voor deze motie. Zoals het rapport van Clingendael uit januari 2022 beschrijft, zijn de geopolitieke strategieën van China leidend geworden in China’s decentrale banden, zoals stedenbanden. De tijd waarin Chinese steden relatieve autonomie hadden in hun buitenlandse betrekkingen is voorbij. Deze geopolitieke strategieën van China staan op gespannen voet met onze westerse opvattingen ten aanzien van democratie, rechtsstatelijkheid en bijvoorbeeld mensenrechten.”

Veiligheidsdiensten

Daarbovenop hebben de Nederlandse veiligheidsdiensten een maand geleden gewaarschuwd dat China in toenemende mate de veiligheid van Nederland bedreigt. Dit alles bij elkaar maakt dat D66 stedenbanden, of vriendschapsbanden met Chinese steden niet langer passend vindt.

Gesprek met raad

Tot slot vindt D66 dat het maatschappelijke instellingen en inwoners vrij staat, om verbindingen aan te gaan met China binnen de kaders die daarvoor zijn. Daar doet deze motie niks aan af. Zieleman: “Verder is D66 er voorstander van, om als raad verder met elkaar in gesprek te gaan over de invloed van dergelijke geopolitieke vraagstukken op Tilburg.”