‘Meer voor elkaar’

Een akkoord dat staat voor een Tilburg waar iedereen meetelt en kansen krijgt, waar we flink vergroenen en verduurzamen en waar het prettig wonen is in een veilige en bruisende leefomgeving.

Koers houden, versterken, verrijken en verbreden

Een akkoord met stevige investeringen op de drie belangrijke opgaven. Met een flinke impuls voor het wijkgericht werken, waar uitvoering voorop staat en meer ruimte komt voor maatwerk.

‘Tilburg Kansrijk’

Er wordt ingezet op kansengelijkheid en gezondheid:

 • Een rijke schooldag met cultuur en sport, preventie en een gezonde leefomgeving
 • Vol aan de slag met het arbeidsmarkt vraagstuk
 • Wijkgerichte aanpak

‘Tilburg Groen en Duurzaam’

 • Structureel investeren in meer openbaar groen en water
 • Kwaliteit van openbare ruimte verbeteren
 • Intensiveren van de aanpak van energiearmoede
 • Eerlijke energietransitie

‘Tilburg Groeit, Bloeit en Bruist’

 • Nadrukkelijk sturen op meer betaalbare huur- en koopwoningen & studentenwoningen
 • Meer regie pakken op verdere stedelijke ontwikkeling
 • Stevig vergroenen, verduurzamen en revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen
 • Investeren in cultuur en kunst, en evenementen
 • Investeringen in digitalisering
 • Meer oog voor een levendige lokale democratie

“Trots op een inclusief, sociaal en duurzaam akkoord gericht op de toekomst van Tilburg. Mooi dat wij onze bestuurlijke rol mogen voortzetten.”
– Beppie Smit, Fractievoorzitter –

“Het is een progressief en ambitieus akkoord. Een akkoord dat staat voor een Tilburg waar iedereen meetelt en kansen krijgt, waar we stevig vergroenen en verduurzamen en waar je fijn kunt wonen in een bruisende omgeving.”
– Julian Zieleman, Vicefractievoorzitter –

Beppie Smit en Julian Zieleman - Beeld: Saskia Moerman