D66 Tilburg blij met investeringen in bibliotheken

D66 is blij dat de gemeente Tilburg flink gaat investeren in de doorontwikkeling van het bibliotheekwezen. Zo krijgt de wijk het Groenewoud er een bibliotheek bij en bibliotheek ’t Sant gaat werken aan een beter aanbod voor kinderen tot 12 jaar.

Bibliotheek is onmisbaar

De aanwezigheid van een bibliotheek die goed aansluit bij de behoeften van wijkbewoners en waar mensen kunnen samenkomen, is erg belangrijk. Wethouder kunst en cultuur Marcelle Hendrickx: ‘Iedereen heeft het recht om goed te kunnen lezen en schrijven en om mee te komen in de digitalisering. De bieb speelt daarin een onmisbare rol.’

Proeftuinbibliotheek Groenewoud

Tilburg investeert daarom ruim 400 duizend euro in een proeftuinbibliotheek in het Groenewoud. De wijk heeft op dit moment geen eigen bibliotheek, terwijl bewoners aangeven hier veel behoefte aan te hebben. De proeftuinbibliotheek, die mogelijk in boerderij Paulusse komt, wordt samen met wijkbewoners vormgegeven. Hierbij wordt goed gekeken naar wat de bewoners nodig hebben, nu én in de toekomst.

Bibliotheekaanbod ’t Sant

Bibliotheek ’t Sant krijgt ruim 200 duizend euro om te werken aan een beter bibliotheekaanbod voor kinderen tot 12 jaar. Er wordt onder andere gekeken naar openingstijden en activiteiten die beter aansluiten bij de doelgroep.

Investering van het Rijk

De doorontwikkeling van de bibliotheken is mogelijk dankzij een bijdrage van het Rijk van 660 duizend euro, maar ook de gemeente zelf investeert in de bibliotheken.