D66 blij met stappen voor nieuwbouw Onderwijscentrum Leijpark

Iedereen die wel eens het ETZ Elisabeth bezoekt, kent de bezoekersparkeerplaats bij het ziekenhuis. Het zou zomaar kunnen dat op deze plek de nieuwbouw van het Onderwijscentrum Leijpark (OCL) zal verschijnen. En nieuwbouw is hard nodig, want de school groeit uit z’n jasje. De plannen voor de nieuwbouw op de bezoekersparkeerplaats hangen samen met de langjarige verbouwing van het ETZ Elisabeth.

Nieuwbouw haalbaar

Het OLC, bekend van de Mytylschool, is een scholengemeenschap voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs. Vanwege stijgende leerlingenaantallen moet de school uitbreiden, maar dat is op
de huidige locatie niet mogelijk. Daarom onderzocht het Tilburgse college, of nieuwbouw op de bezoekersparkeerplaats mogelijk is en afgelopen week werd duidelijk dat dit haalbaar is. Wethouder
Bas van der Pol (D66): “Heel mooi dat de haalbaarheid nu voldoende is aangetoond. We hebben een goede samenwerking met de school, en de kwetsbare kinderen én hun ouders vragen natuurlijk onze
volle aandacht. Er moet nog veel werk verzet worden, maar we zetten onze schouders eronder en hopen medio 2023 een ontwerp-bestemmingsplan gereed te hebben.”

Verbouwing ETZ Elisabeth

Het ETZ Elisabeth gaat de komende jaren flink verbouwen. Zo gaat het ziekenhuis volledig van het gas af, komen er zes OK’s bij en op de verpleegafdeling komen alleen nog maar eenpersoonskamers. De
hoofdingang verhuist naar de achterzijde van het ziekenhuis en daar komt dan ook een parkeergarage voor bezoekers. Hierdoor komt er op de huidige bezoekersparkeerplaats ruimte vrij en ligt het voor de hand dat het OLC naar dat terrein verhuist.

Zorgcampus

Wethouder Van der Pol is ook tevreden met de ontwikkelingen van het ziekenhuis zelf. Van der Pol: “We hebben afgelopen maanden grote stappen kunnen maken en daar ben ik echt heel blij mee. In de eerste plaats voor mensen die acute zorg nodig hebben, denk aan eerste hulp en levensreddende operaties. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. In de tweede plaats ben ik blij met de ontwikkelingen van de totale zorgcampus. Tot 2050 wordt het huidige ziekenhuis vervangen door nieuwe moderne gebouwen in een openbaar toegankelijk landschapspark en ecologische zone aan het Leijpark. Gezondheid staat daarbij in alles centraal: van het groen en het materiaalgebruik van de gebouwen tot en met de mobiliteitsconcepten, en uiteraard de beste medische zorg.

Nieuw bestemmingsplan

Om al deze plannen mogelijk te maken, stelde de gemeenteraad voor de zomer al een nieuw bestemmingsplan voor de totale zorgcampus vast, bovendien worden aan de nieuwbouw van de school een aantal voorwaarden gesteld. Zo mag het verkeer aan de Professor Buchemlaan geen hinder ondervinden van de verhuizing. Raadslid Sofia Schampers: “Er moeten in ieder geval voldoende parkeerplaatsen op het terrein komen, met ruimte om kwetsbare kinderen te halen en brengen. We willen dit in een keer goed doen,
met het oog op de toekomst. Zo moeten de bestaande bomenlanen en een zo groot mogelijk deel van het groen behouden blijven. Daar gaan we als raad goed op letten.”

Het onderwijscentrum wil graag in fasen verhuizen en wanneer alles volgens plan verloopt, is het nieuwe onderwijscentrum rond 2032 helemaal klaar. De eerste stap is nu gezet. Schampers: “Als we als raad eensgezind blijven werken en het maatschappelijk belang van dit onderwijscentrum én de regiofunctie ervan onderkennen, dan heb ik er alle vertrouwen in dat deze plannen als voorbeeld kunnen dienen voor andere grootschalige stedelijke ontwikkelingen: ze zijn toekomstbestendig, bovendien staan de gebruikers en hun omgeving centraal.”