Bouwen aan mooi en toekomstbestendig Tilburg

Er wordt gebouwd in Tilburg, veel gebouwd. In het Kenniskwartier, het Stappegoor en de Spoorzone. En wat D66 betreft, houdt Tilburg de vaart erin.

Spoorzone

Wat op dit moment misschien wel het meeste in het oog springt, zijn de veranderingen in de Spoorzone. In hoog tempo wordt er gesloopt en gebouwd. De komende periode gaat het oude UWV-kantoor, het Blauwe Gebouw, tegen de vlakte om plaats te maken voor een wooncomplex met een mix van huur- en koopwoningen. D66-wethouders Bas van der Pol en zijn voorganger Berend de Vries zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen in dit gebied.

Hall of Fame

D66 maakt zich niet alleen hard voor extra woningen in de Spoorzone, maar zette zich bijvoorbeeld ook in voor de renovatie van cultuurfabriek de Hall of Fame.

Groen

Of je het nu hebt over de Spoorzone, het Kenniskwartier of het Stappegoor, overal in de stad komt meer ruimte voor groen. Niet alleen omdat het mooi is en groen nodig is om te recreëren, maar ook om bijvoorbeeld hittestress in de zomer tegen te gaan. Zo zet D66 zich om Tilburg mooier én toekomstbestendig te maken.