Algemene beschouwingen: ook in onzekere tijden richten we onze blik op de toekomst

Vandaag staan de algemene beschouwingen van de gemeenteraad van Tilburg op het programma. Voor D66 Tilburg voert fractievoorzitter Julian Zieleman het woord. De volledige tekst vind je hier.

Meer voor elkaar

Vandaag wordt de begroting en de uitwerking van het akkoord ‘Meer voor elkaar’ besproken. Het is de eerste begroting van de nieuwe coalitie en het nieuwe college. De inzet van D66 voor het komende jaar is duidelijk: juist in onzekere tijden houden we de koers vast en richten we onze blik op de toekomst.

Bijzondere begroting

De begroting die op tafel ligt, is een bijzondere. In de
eerste plaats is de financiële uitgangspositie van Tilburg heel anders dan in de afgelopen jaren. Door een hogere uitkering van het Rijk is er de komende jaren veel geld beschikbaar voor investeringen in stedelijke ontwikkeling, klimaat, kansengelijkheid, gezondheid en digitalisering. Maar jojobeleid van het Rijk, de hoge inflatie, de hoge energieprijzen, de krappe arbeidsmarkt, stikstof en een mogelijke economische recessie maken dit ook een onzekere begroting.

Ambitieus

De begroting die er ligt, is echter wel een ambitieuze begroting. Met aandacht voor de noden van vandaag, én investeringen voor het Tilburg van morgen. D66 steunt de lijn om “te doen wat nodig is” , wanneer maatregelen van het Rijk onvoldoende zijn voor kwetsbare huishoudens, instellingen, ondernemers en verenigingen. Daarnaast is D66 trots op de ruimhartige inzet van Tilburg voor medemensen op de vlucht, van binnen én buiten Europa. Tilburg is en blijft een sociale en inclusieve stad. Daar staan we als D66 pal voor. Ook zijn we blij met de forse impulsen in kansengelijkheid en gezondheid en met de in totaal 1 miljoen per jaar voor het verbeteren van de levenskwaliteit van ouderen. Het zijn allemaal voorbeelden van een stad die zich voorbereidt op het Tilburg van morgen.

Stedelijke ontwikkeling

Tilburg zit in de lift en ontwikkelt zich positief en D66 wil dit voortzetten. Daarom zijn we blij met de forse investeringen in stedelijke ontwikkeling en woningbouw. Als D66 pleiten we al jaren voor meer gemeentelijke regie, en aandacht voor kwaliteit, in de stedelijke ontwikkeling. Daarom is het goed dat er nu een uitvoeringsprogramma omgevingskwaliteit wordt voorbereid. In dit verband zijn we ook blij dat er na een motie van D66 middelen worden vrijgemaakt voor het realiseren van een torenspits met lichtkunst op de Sacramentskerk aan de Ringbaan Oost. Hetzelfde geldt voor de extra investeringen in de energietransitie, de vergroening van stad en wijken en in een circulaire en duurzame economie.

Stad van makers

D66 is een partij met een groot hart voor kunst en cultuur. We willen Tilburg als stad van makers versterken, daarom wordt er komend jaar 1,6 miljoen extra uitgetrokken voor meer kunst in de openbare ruimte, atelierruimtes en cultuurcoaches. En er worden middelen vrijgemaakt voor verdere ontwikkeling van het Mommerskwartier, het Textielmuseum en het Textiellab. Een gebied waar verleden en heden, erfgoed en innovatie samenkomen. Wat D66 betreft, wordt het Museumkwartier na de Piushaven, de Spoorzone en het Stadsforum de volgende gebiedsontwikkeling waar heel Nederland met bewondering naar kijkt.

Mooier en sterker

D66 wil vooruit en Tilburg nog sterker en mooier maken. Dit vraagt dat we met lef blijven besturen. We hebben oog voor wat kwetsbaar is én investeren in het omhoog stuwen van Tilburg als geheel. Dit is van groot belang in een samenleving die steeds meer lijkt te polariseren. Waar complottheorieën de samenleving ondermijnen en intimidatie en bedreigingen tegen politici toenemen. Als D66 willen we daarom oproepen: laten we Tilburg hiertegen beschermen, ons hierover uitspreken en niet normaal maken wat niet normaal is. Laten we zorgen dat iedereen het positieve verhaal van Tilburg kan beleven.