Vrij van zorgen over zorg

en vrije samenleving begint bij een goede gezondheid. Als je niet gezond bent, dan word je zoveel mogelijk geholpen, zodat ook jij zoveel mogelijk vrij kunt zijn. Beeld: iStock

D66 Stichtse Vecht vindt het belangrijk dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij. Waarbij je de vrijheid houdt en voelt om je eigen leven te leiden. Met gelijke kansen én eigen verantwoordelijkheid. Dat jij alles kan doen wat bij een plezierig leven past.

D66 Stichtse Vecht wil meer aandacht besteden aan het voorkomen van de vraag naar zorg. Daarom gaan we uit van welzijn vóór zorg en zetten wij in op preventie. Laagdrempelig. We stimuleren innovatie en zijn wars van bureaucratie. Er is een nieuwe manier van samenwerken nodig voor alle betrokken partijen om snel en eenvoudig hulp te kunnen bieden en zwaardere hulp indien noodzakelijk.

D66 Stichtse Vecht maakt zich hard voor een ‘gezonde’ gemeente waarin bewoners en verenigingen, maar ook scholen en andere organisaties, actief worden gestimuleerd en ook door de gemeente worden
gefaciliteerd.

Wij vinden dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor zorg, participatie, welzijn en sport.

Dit verkiezingsprogramma is het resultaat van ruim een half jaar werk. Een enthousiast team van dertien D66 leden uit Stichtse Vecht heeft in die tijd op veel plekken input opgehaald. Wij zijn alle externe gesprekspartners, verenigingen, wijkcommissies en instellingen die hieraan meegewerkt hebben dankbaar voor hun medewerking.

Dit verkiezingsprogramma is het resultaat van ruim een half jaar werk. Een enthousiast team van dertien D66 leden uit Stichtse Vecht heeft in die tijd op veel plekken input opgehaald. Wij zijn alle externe gesprekspartners, verenigingen, wijkcommissies en instellingen die hieraan meegewerkt hebben dankbaar voor hun medewerking.

Toont 4 van 4


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.