Bert Ypey

Bert IJpeij – Commissielid - Beeld: D66 SV

In de komende jaren moeten er vele keuzes gemaakt worden als gevolg van de energietransitie, klimaat adaptatie, milieu vraagstukken, woningnood en de sociale ongelijkheid.

  • 65 jaar
  • Den Haag
  • Vreeland
  • Hij/hem

De discussie wordt vaak gevoerd op basis van emoties, waardoor verschillende meningen al snel in loopgraven tegen over elkaar staan. Dit veroorzaakt onderling wantrouwen en maakt het steeds lastiger om draagvlak te krijgen voor de maatregelen die gekozen worden om de problematiek aan te pakken.

In plaats van argumenten uit te wisselen en te luisteren naar elkaars standpunten wordt de discussie snel persoonlijk gemaakt om elkaar zo in de verdediging te drukken.

De persoonlijk aanvallen op Sigrid Kaag door andere politieke partijen, waren voor mij de aanzet om zelf een bijdrage te leveren in de politiek, waarbij mijn motto zal zijn om standpunten zo goed mogelijk te onderbouwen met kennis, de verschillende invalshoeken en de feiten.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De Vecht
Het is een prachtige rivier waar de verbinding tussen het heden en het verleden te beleven is.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

De gemeente Stichtse Vecht kan laten zien hoe wonen, werken, recreëren en natuur behoud samen kunnen gaan. 

Het behouden van de authenticiteit en leefbaarheid van de kleine dorpskernen naast Maarssen.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • De gemeente maakt keuzes voor de realisatie van de energietransitie op basis van kennis en feiten en betrekt daarin de bewoners met relevante kennis.
  • De gemeente zet zich in voor meer woningbouw, rekening houdend met het milieu, de schaarste in ruimte en bestrijdt woning- en grondspeculatie.
  • De besluiten van de gemeenteraad zijn transparant en worden ook zo ervaren door de inwoners.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 staat voor mij voor:
Realistisch  
Openminded
Opkomen voor milieu en natuur
Liberaal met oog voor de medemens
Durft stelling te nemen bij ingewikkelde dossiers

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

A Thousand Brains van Jeff Hawkins                                                        

Het boek beschrijft een idee over hoe onze hersens werken. Hierbij maakt de schrijver een vergelijking met het gebruik van algoritmes in Artificial Intelligence. 

Het boek geeft een model over de werking van het brein. Dit model geeft ook een mogelijke verklaring waarom het zo moeilijk is om mensen met een eenmaal ingenomen standpunt van mening te doen veranderen. Een actueel probleem in de huidige tijd van social media, fake news en bubbles..

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Concert georganiseerd door Kunst aan de Dijk in Kortenhoef
Ik geniet enorm van live muziek uitvoeringen.