Birgitta Kramer

Birgitta Kramer, commissielid Beeld: D66 Stichtse Vecht

Toen D66 in 2022 deel werd van de gemeenteraad in de Stichtse Vecht wakkerde dit bij mij het enthousiasme aan om me in te zetten voor onze prachtige gemeente. Als betrokken inwoner van Breukelen (sinds 2008) en Nieuwersluis (sinds 2015) draag ik graag een (duurzaam) steentje bij. Ik ben doelgericht, zoek verbinding en breng nieuwe ideeën.

  • 50 jaar
  • Mombassa (Kenia)
  • Breukelen

Vanuit mijn persoonlijke interesses zoek ik naar manieren om onze leefomgeving toekomstbestendig te maken, voor mijn kinderen en toekomstige generaties. Sinds mijn studie politicologie en verschillende banen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen ondersteun ik de standpunten van deze pragmatische en progressieve partij. Als commissielid zet ik me in op het gebied van duurzaamheid, klimaat en arbeidsmarkt. Ik hoop daarbij de raadsleden te helpen in het vertegenwoordigen van onze inwoners.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Roeiend op de rivier de Vecht. Al sinds mijn studententijd houd ik van de roeisport. Een van de redenen om in de Stichtse Vecht te komen wonen was dan ook de prachtige rivier de Vecht en het gezellige botenhuys van Nyenrode Roeivereniging. Als ik niet met mijn vriendinnen roei dan pak ik onze eigen ‘skiff’ die bij ons in de tuin ligt.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Met haar rijke historie, diversiteit in de woonkernen en vele mogelijkheden voor wonen, werken, sporten en recreëren speelt onze gemeente een belangrijke regionale functie. Het groene en waterrijke karakter van onze gemeente is deel van onze aantrekkingskracht en moeten we dan ook beschermen.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Betrekken van onze inwoners bij de thema’s die bij de gemeenteraad worden besproken met behulp van duidelijke informatie en participatie.
  • Besluitvorming gericht op de lange termijn, rekening houden met toekomstige generaties die in onze gemeente zullen wonen.
  • De gemeente maakt keuzes die het mogelijk maken voor onze inwoners om duurzaam te leven, wonen en werken. Door bijvoorbeeld meer hergebruik via kringloop/tweedehands/deelplatforms. Toegang tot kennis en mogelijkheden voor energiebesparing. En goede openbaar vervoer faciliteiten.

Wat betekent D66 voor jou?

– Progressief op het gebied van duurzaamheid en inclusiviteit
– Actiegericht, we nemen verantwoordelijkheid en gaan problemen niet uit de weg
– Handelen vanuit compassie

Wat is je favoriete boek en waarom?

Century Trilogy van Kenn Follett. Ik geloof dat als we de geschiedenis begrijpen we het heden en de toekomst beter vorm kunnen geven. Dit boek is leerzaam en een echte ‘page-turner’ terwijl het de geschiedenis van de twintigste eeuw beschrijft. Deze eeuw wordt gekenmerkt door de eerste wereldoorlog (boek 1: Fall of Giants), tweede wereldoorlog (boek 2: Winter of the World) en de ‘koude oorlog’. (boek 3: Edge of Eternity) De schokkende gebeurtenissen, ongelijkheid, machteloosheid en machtsstrijd komen tot leven aan de hand van kleine en grote avonturen van een aantal families in Engeland, Duitsland, Rusland en Amerika. Ik heb het boek gelezen maar ook genoten van de luisterversie, waarbij de narrator Dan Stevens (met verschillende accenten) het verhaal tot leven bracht. Ik hoop dat ze er een tv-serie van maken!

Wat is je laatst bezochte culturele evenement en waarom ga je daar graag heen?

Met de kinderen zijn we deze zomer naar de musical ‘Soldaat van Oranje’ gegaan. Een prachtige ervaring en fijn dat wij en de kinderen op deze manier onze historie mee kunnen krijgen.