Vertrouwenspersonen

Roel Masselink – Vertrouwenspersoon - Beeld: eigen foto

Onze vertrouwenspersonen
D66 Midden-Nederland beschikt over vertrouwenspersonen voor de bemiddeling, afhandeling en melding van ongewenste situaties. Tijdens de ARV van 8 oktober 2022 zijn twee nieuwe vertrouwenspersonen gekozen: Renée Elzinga en Roel Masselink.

Betrokkenen bij D66 Stichtse Vecht kunnen terecht bij deze personen.

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is een lid van D66 die vragen van leden in zijn regio behandelt.

Wie kan er terecht bij de vertrouwenspersoon?

Een lid kan bij de vertrouwenspersoon terecht wanneer hij/zij zich onaanvaardbaar bedreigd voelt en/of onprettig of onheus bejegend voelt dan wel een vermoeden heeft van schending van de integriteit van D66. Het lid kan bij de vertrouwenspersoon in alle privacy en anonimiteit zijn verhaal kwijt. Het kan dus gaan om een lid, een commissielid, een raadslid, een wethouder, een lid PS, een gedeputeerde, een afdelingsbestuurder dan wel regiobestuurder.

Renée Elzinga – Vertrouwenspersoon - Beeld: eigen foto

Taken en verantwoordelijkheden vertrouwenspersoon

Als de vertrouwenspersoon luistert en geeft advies. Het lid zelf bepaalt wat er met dit advies gebeurt. De vertrouwenspersoon is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing van het lid. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en worden niet zonder instemming van het lid gedeeld met derden. Een uitzondering: wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie.

De vertrouwenspersoon

  • Biedt een luisteren door bij klachten van leden die zich niet op hun gemak en/of onveilig voelen binnen de vereniging
  • Maakt een weging van de ernst van de klacht
  • Zorgt voor steun aan een lid, die melding wil maken van een mogelijke integriteitskwestie of rondloopt met een dilemma, maar voor wie het een brug te ver is om hiervan officiële melding te maken
  • Geeft advies wanneer het lid twijfelt of een kwestie zich leent voor een onderzoek door de landelijke geschillencommissie
  • Medieert tussen twee leden wanneer het over een eenvoudige vervelende kwestie gaat

Dus, heb je als lid, verenigingsbestuurder of politicus vragen, bijvoorbeeld op het gebied van ongewenste omgangsvormen of mogelijke integriteitsissues en je wilt hier met iemand over van gedachten wisselen, dan zijn de vertrouwenspersonen beschikbaar. Zij doen dit op vertrouwelijke wijze en hebben geheimhoudingsplicht. Ze kunnen de betreffende persoon adviseren.

Contact

Neem contact op met Renée via [email protected] en met Roel via [email protected].
Voor meer informatie klik hier.