Vertrouwenspersonen

D66 Midden-Nederland beschikt over vertrouwenspersonen voor de bemiddeling, afhandeling en melding van ongewenste situaties. Tijdens de ARV van 8 oktober 2022 zijn twee nieuwe vertrouwenspersonen gekozen: Renée Elzinga en Roel Masselink.

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is een lid van D66 dat klachten van leden in zijn regio behandelt.

Wie kan er terecht bij de vertrouwenspersoon?

Een lid kan bij de vertrouwenspersoon terecht wanneer hij/zij zich onaanvaardbaar bedreigd voelt en/of onprettig of onheus bejegend voelt dan wel een vermoeden heeft van schending van de
integriteit van D66. Het lid kan bij de vertrouwenspersoon in alle privacy en anonimiteit zijn verhaal kwijt. Het kan dus gaan om een lid, een commissielid, een raadslid, een wethouder, een Statenlid, een gedeputeerde, een afdelingsbestuurder dan wel regiobestuurder.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Als de vertrouwenspersoon een advies geeft, bepaalt het lid wat er met dit advies gebeurt. De vertrouwenspersoon is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing van het lid.
Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en worden niet zonder instemming van het lid gedeeld met derden. Eén uitzondering: wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie.

De vertrouwenspersoon:
– biedt een luisterend oor bij klachten van leden die zich niet op hun gemak en/of onveilig voelen binnen de vereniging
– maakt een weging van de ernst van de klacht.
– zorgt voor steun aan een lid, die melding wil maken van een mogelijke integriteitskwestie of rondloopt met een dilemma, maar voor wie het een brug te ver is om hiervan officiële melding te maken.
– geeft advies wanneer het lid twijfelt of een kwestie zich leent voor een onderzoek door de landelijke geschillencommissie
– medieert tussen twee leden wanneer het over een eenvoudige vervelende kwestie gaat.

Roel Masselink

Roel Masselink - Beeld: eigen foto

Wanneer je ongewenst gedrag ervaart of vermoedt, wanneer je je binnen onze partij onveilig of niet op je gemak voelt, kan dat zwaar op je drukken. Ik ben er dan graag voor jou. Om zonder oordeel en uiteraard in alle anonimiteit en alle vertrouwelijkheid naar je te luisteren. Je te steunen en je op weg te helpen met de stappen die jou verder helpen.

Zit je iets dwars, is je iets overkomen? Hoe groot of hoe klein ook. Schroom niet om contact te zoeken. Samen erover praten kan opluchten. Het geeft structuur en richting voor eventuele vervolgstappen. Ik ben toegankelijk en benaderbaar. Ook in mijn rol als vertrouwenspersoon.

Binnen D66 en onze reglementen en procedures ken ik goed de weg. Ik heb binnen de partij verschillende functies en rollen vervuld. Zo kun je me kennen als voorzitter van de afdeling Utrecht (2015-2020), maar ook bijvoorbeeld als één van de voorzitters van het Landelijk Congres. Ik woon samen met mijn vriend alle vele jaren in de stad Utrecht. In 1986 verhuisde ik vanuit Drenthe naar Utrecht om er rechten te gaan studeren. Na mijn studie Nederlands recht heb ik een carrière opgebouwd in de wereld van belangenbehartiging.

Voornamelijk bij branche- en beroepsorganisaties. Momenteel ben ik werkzaam als directeur van een brancheorganisatie op het gebied van klantcontact, klantenservice en klantbeleving.

Je kan mij bereiken via [email protected]

Renee Elzinga

Renee Ezlinga - Beeld: eigen foto

Getraind als aandachtig luisteraar met 30 jaar ervaring als advocate, echtgenote, moeder, zus, vriendin. Hoort, leest en voelt -ook- tussen de regels en de woorden. Hoe complex kan een situatie zijn? Hoe pijnlijk of verbijsterend een handelswijze? En die hoogst begrijpelijke reactie: Ligt dit nu aan mij of interpreteer ik dit misschien verkeerd? Wat zijn nu de normen en regels en bestaat er zoiets als : “een “moreel” D66 kompas…”
Niets is een mens vreemd, zeg ik vaak. Waar mensen samen werken, in de politiek,sport, media of cultuur, gebeuren er zaken die soms niet OK zijn, niet OK voelen.

Wat is dan wijs?
Hulp zoeken: een luisterend oor dat: betrouwbaar, onafhankelijk en volstrekt onpartijdig is. Om:
1. Strikt vertrouwelijk te kunnen praten = lucht op!
2. Samen te analyseren, sparren en te spiegelen = brengt eerste helderheid en structuur!
3. Samen,
als jij dat aangeeft, te zoeken naar bouwstenen voor een – bij jou- passende (re)actie, een weg voorruit, een oplossing.

Je kan mij bereiken via [email protected]