Over ons

D66 Midden-Nederland ondersteunt lokale afdelingen en organiseert de bestuurlijke kanten van de provinciale volksvertegenwoordiging.

Introductie

D66 Midden-Nederland is totstandgekomen als fusie van de D66-verenigingen voor de provincies Utrecht en Flevoland. De Algemene Regiovergadering is het hoogste orgaan en benoemt het Regiobestuur. Elk Regiobestuurslid heeft een termijn van drie jaar en is een keer herkiesbaar.

De werkwijze van de Algemene Regiovergadering, het Regiobestuur en andere onderdelen van Regio staan beschreven in het Regioregelment (geldig tot dec. 2024). Uiteraard zijn ook de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van D66 van toepassing.

Reglementen

De werkwijze van de Algemene Regiovergadering, het Regiobestuur en andere onderdelen van Regio staan beschreven in het Regioregelment (geldig tot dec. 2024). Uiteraard zijn ook de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van D66 van toepassing.

Activiteiten

Het Regiobestuur organiseert onder andere interessante ledenactiviteiten en de toeloop naar de Provinciale Staten. Wat betreft ledenactiviteiten organiseert het Regiobestuur in ieder geval jaarlijks een Regiocongres waar leden elkaar ontmoeten, interessante sprekers kunnen aanhoren en desgewenst deelnemen aan workshops. Daarnaast organiseert het Regiobestuur losse thema-avonden. Ten slotte organiseert het Regiobestuur dikwijls – meestal voorafgaand aan provinciale en lokale verkiezingen – een leergang politieke vaardigheden voor leden die interesse hebben om de politieke arena in te stappen.

Daarnaast is het Regio verantwoordelijk voor de toeloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. Zo’n proces bestaat uit het opstellen van een verkiezingsprogramma, het verkiezen van een lijsttrekker, het opstellen van een lijst, het indienen van een lijst en het voeren van campagne. Deze taken worden meestal opgepakt door aparte commissies die door de Algemene Regiovergadering zijn ingesteld.

Politiek

Op zoek naar D66 in de Provinciale Staten? Ga dan naar de websites van D66 Provincie Utrecht en D66 Provincie Flevoland.