Regiobestuur

het Regiobestuur - Beeld: D66 Midden-Nederland

Het Regiobestuur bestaat uit zes door de leden benoemde bestuursleden. Zij is onder meer verantwoordelijk voor de ondersteuning van de afdelingen, het organiseren van de PS-campagne van Utrecht en Flevoland, het aanbod van informatie en activiteiten voor de leden en de uitvoering van ARV-besluiten.
Voor vragen, informatie en opmerkingen kunt u contact opnemen met onze secretaris.