Paul Vriend

Paul Vriend - Penningmeester Beeld: D66 SV

Penningmeester

  • 70 jaar
  • Maarssen
  • Hij/hem

Sinds 2018 is Paul bestuurslid en penningmeester, in die volgorde.Als bestuur zijn wij verantwoordelijk om de politieke activiteiten van onze vereniging mogelijk te maken. Dit beleid wordt vertaald in bestuursplannen en gerapporteerd tijdens de algemene afdelingsvergadering, waar het bestuur ook decharge vraagt over het gevoerde verenigingsbeleid.“Mijn stelregel is dat het bestuur bestuurt en zich niet met de politiek bemoeit”.