Rens Ulijn

Rens Ulijn – Raadslid - Beeld: D66 SV

Als inwoner van Nigtevecht weet ik dat het gemeentehuis in Maarssen voor inwoners van kleine kernen vaak letterlijk en figuurlijk ver weg is. De gemeentepolitiek dichterbij brengen, begint bij goed luisteren naar wat er in de dorpen leeft. Bij de verenigingen, bij de ondernemers en bij de scholen. Want de beste oplossingen voor problemen in de dorpen komen meestal van de dorpsbewoners zelf.

  • 46 jaar
  • Oostburg
  • Nigtevecht
  • Hij/hem

Onze dorpen zijn stuk voor stuk (veer-)krachtige gemeenschappen die het verdienen om actief betrokken te worden bij de politieke besluitvorming in Maarssen. Vanuit mijn sociaal-liberale idealen wil ik hier in de gemeenteraad invulling aan geven. Voor een gemeenschap waar alle mensen zichzelf kunnen zijn en iedereen ongeacht afkomst of geaardheid in betekenisvolle verbinding kan staan met elkaar. Ik sta voor een open dialoog en een constructieve politiek gericht op oplossingen en concrete resultaten.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De Klompweg in Nigtevecht, op 2 minuten lopen van mijn huis. Meerdere keren per week loop ik er hard of wandel ik er. Ik geniet dan van de rivier en het prachtige cultuurhistorische landschap. In de winter bind ik er de schaatsen onder, in de lente spot ik er broedende watervogels, in de zomer neem ik er een verfrissende duik in het Vechtwater en in de herfst geniet ik er van de felle najaarszon die de machtige wolkenpartijen doorklieft. Altijd doe ik er inspiratie op en prijs ik mezelf gelukkig dat ik op zo’n mooie plek mag wonen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Stichtse Vecht is een uniek en gewild woon- en werkgebied ingeklemd tussen de metropool Amsterdam en de stad Utrecht. De gemeente kan een belangrijke rol spelen in het mede oplossen van de grote woningnood in de Randstad. Een belangrijke kans die de gemeente in samenspraak met de inwoners en met oog voor duurzaamheid moet oppakken.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Beter betrekken van de inwoners van kleine kernen bij de gemeentepolitiek
  • Concrete stappen zetten in de verdere verduurzaming van de gemeente
  • Het helpen realiseren van meer betaalbare woningen

Wat betekent D66 voor jou?

Het besef dat onze democratie en onze rechtstaat geen vanzelfspekendheden zijn, maar dagelijks actief beschermd en onderhouden moet worden. D66 betekent voor mij oog hebben voor de belangen van het individu zonder de verbondenheid met elkaar uit het oog te verliezen. D66 betekent voor mij vooruitgang, vernieuwing optimisme, hoop en vertrouwen in een betere toekomst voor onze kinderen.

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeiffer omdat het een lekker verhaal combineert met een ragfijne observatie van de huidige tijdsgeest in Europa. Een tijdsgeest waarin het oude continent steeds meer leunt op zijn verleden en te weinig bouwt aan haar toekomst. Een boek waar je nog vaak even aan terugdenkt lang nadat je het las, briljant geschreven, met meerdere lagen. Kortom: een meesterwerk.