Veel onzekerheid bij harmonisatie investeren buitensport

De voetbalclubs hebben de afgelopen dagen en weken van zich laten horen. Door middel van een dringende oproep aan de politiek en een enquête die al bijna 1250 keer is ondertekend wordt aandacht gevraagd voor de effecten van deze regeling. D66 Stichtse Vecht hoort dit geluid ook en maakt zich zorgen.

Jeugdleden van de Nigtevechtse voetbalvereniging D.O.B. protesterien tegen het gemeentelijke beleid

Beeld: V.V. DOB

Besluit komt te vroeg

Hebben de clubs te weinig vermogen om de extra kosten op te vangen of moet de contributie te veel verhoogd worden? Kunnen de clubs overleven? Wat kosten de verschillende scenario’s, is een ingroeimodel mogelijk? Is er voldoende geïnvesteerd/beschikbaar om het achterstallig onderhoud in te lopen en de velden ‘schoon door de poort’ te laten gaan? Zonder het uitgangspunt van harmonisatie los te laten. 
Er is teveel onzekerheid of onze jeugd kan blijven voetballen en daarom roept D66SV het college en de raad op om nu nog niet over het plan te besluiten. Ga om tafel zitten met de clubs en luister naar de bezwaren. Lijsttrekker Peter van Dam: “Sport en beweging moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Daarom is het belangrijk de consequenties van deze voorstellen voor de voetbalclubs serieus te nemen en te bekijken of daar rekening mee gehouden kan worden. Een besluit komt nu te vroeg.”