D66 blij met gemengd wonen project in Loenen

Vanavond werd er in de commissievergadering gesproken over het verkorten van de procedure rondom de bouw van veertig tijdelijke woningen op sportpark De Heul in Loenen. Het gaat om twintig starterswoningen voor mensen uit het dorp (kernbinding), tien voor mensen die (dreigend) ‘marginaal gehuisvest’ zijn (op bank slapen bij familie of vrienden, of in een caravan of auto) en tien voor voormalig dak- of thuislozen.

Voorbarig en
stigmatiserend

Drie omwonenden uitten als insprekers hun zorgen over het ervaren gebrek aan inspraak en zorgen die voortkomen uit onduidelijkheid. Ook werd er in onze ogen voorbarige en stigmatiserende uitspraken gedaan over de groep ex-daklozen door ze bij voorbaat te associëren met drank- en drugsgebruik en overlast. Een van de insprekers bood hiervoor in zijn nawoord zijn excuses aan.

Haast is geboden

D66 Stichtse Vecht is blij met dit project op de Heul. Er is een nijpend tekort aan sociale huurwoningen en zeker voor deze bijzondere doelgroepen is er sprake van niks minder dan een noodsituatie. Hoewel de raad door in te stemmen met een Verklaring van geen Bedenkingen (VVGB) haar inspraak in dit project beperkt, zien wij dit als een acceptabel offer om ervoor te zorgen dat deze belangrijke, tijdelijk woningen er ook snel gaan komen. Zeker ook omdat bij vertraging een rijkssubsidie van 1,3 miljoen euro voor dit project dreigt te worden misgelopen. We zullen in de raadsvergadering van 7 maart aanstaande daarom instemmen met het verkorten van de procedure.

Bewonersbijeenkomst
morgen

Morgenavond, woensdag 22 februari, is er vanaf 19:30 een bewonersbijeenkomst in cultureel centrum ‘t Web in Loenen. Omdat wij ook hechten aan goede participatie met omwonende zullen we hier ook bij aanwezig zijn. Wij zijn van mening dat de bijeenkomst eigenlijk al eerder georganiseerd had moeten worden. Immers, de Loenenaren zijn al in oktober via het LoenensNieuws geinformeerd over dit project.

We zijn wel blij met de toezegging van wethouder Van Vliet dat inwoners die willen meedenken over hoe dit project tot een succes te maken van harte welkom zijn om ook daadwerkelijk mee te kunnen denken.