Verantwoording

Dit verkiezingsprogramma is het resultaat van ruim een half jaar werk. Een enthousiast team van dertien D66 leden uit Stichtse Vecht heeft in die tijd op veel plekken input opgehaald. Wij zijn alle externe gesprekspartners, verenigingen, wijkcommissies en instellingen die hieraan meegewerkt hebben dankbaar voor hun medewerking.

Co-creatie

Met deze informatie hebben de schrijvers onderzoeken ingesteld en ontwerpteksten geschreven. Wij hebben ons als verkiezings-programmacommissie, tijdens discussie-avonden met deze schrijvers, intensief met de inhoudelijke keuzes beziggehouden.
Als democratische partij is het voor ons erg belangrijk dat onze leden betrokken worden bij een verkiezingsprogramma. Daarom is dit programma al in de conceptfase aan alle leden in Stichtse Vecht voorgelegd om op die manier iedereen de gelegenheid te geven om mee te denken en input te leveren. Deze input is door de verkiezings-programmacommissie zoveel mogelijk in deze versie verwerkt.

In dit programma zitten vele mensuren denk-, schrijf- en discussie-tijd en hebben zowel leden als externen actief input geleverd. We kunnen met recht spreken van co-creatie! De grote hoeveelheid aan input en wekelijkse zoom-discussie-avonden zorgden ervoor dat geen woord in dit programma onbesproken is gebleven. Alle discussies hebben geleid tot een breed gedragen programma, gebaseerd op ervaringen uit de praktijk en is getoetst aan de uitgangspunten van D66.

We zijn dan ook trots op het eindresultaat en willen graag iedereen die actief heeft bijgedragen bedanken.

Dick Polman – Voorzitter verkiezingsprogrammacommissie
Peter van Dam – Lid verkiezingsprogrammacommissie

Vrijheid in verbondenheid

D66 laat zich inspireren door het sociaal-liberalisme.
Wil je meer lezen over dit gedachtegoed waarop D66 haar keuzes baseert?
Kijk dan hier >>