Betaalbaar, betrouwbaar en transparant Stichtse Vecht

Een transparante overheid die betrouwbaar en integer is en die de publieke belangen beschermt vraagt om sterk leiderschap, keuzes maken en verantwoording afleggen.
Keuzes voor houdbare financiën, nu en in de toekomst.
Keuzes die iedereen vrij laat, maar niemand laat vallen.
Keuzes die de inwoners begrijpen omdat ze betrokken zijn.
Kortom, keuzes in het belang van onze gemeente en haar inwoners.

Bestuur en financiën

D66 staat voor een eerlijke en transparante overheid. Een overheid die betrouwbaar en integer is en die onze publieke belangen beschermt. Een overheid die verbindt en samen optrekt met alle inwoners, alle ondernemers, alle instellingen en organisaties. Met oog voor de eigenheid van de verschillende prachtige woonkernen die we hebben. Een overheid die leiderschap toont, keuzes
durft te maken en daarvoor verantwoording aflegt. Gericht op de toekomst. Om samen vrij te kunnen zijn.

  • D66 SV zet participatie op de eerste plaats. We willen werken met inwonerspanels (via loting) die gaan meedenken op verschillende beleidsterreinen. Te beginnen met wonen, duurzaamheid en Stichtse Vecht voor jongeren.
  • D66 SV wil dat bewoners vanaf 16 jaar aan zet komen door initiatieven in te laten dienen en die met elkaar te beoordelen. D66 SV streeft ernaar dit per kern mogelijk te maken.
  • D66 SV staat voor houdbare financiën in de toekomst. We streven naar kostendekkendheid in tarieven voor leges en vergunningen, waarbij we de kosten zo laag mogelijk houden.
  • D66 SV gaat in de komende bestuursperiode alle subsidies kritisch bekijken. We zetten in op zo min mogelijk administratieve lasten en eenvoudige procedures voor eindgebruikers. Met een duidelijke en scherpe verantwoording door het college aan de raad.
  • D66 SV wil een wendbare en sterke ambtelijke organisatie die op haar taken is toegerust. Het effect van de reorganisatie op de medewerkers en de effectiviteit van de organisatie moet gemonitord worden. Zonodig moet er aanvullend worden geïnvesteerd in de organisatie.
  • D66 SV vindt het belangrijk dat inwoners op de hoogte zijn van wat er lokaal speelt. Daarvoor is het behoud van onze vrije en onafhankelijke lokale media onontbeerlijk.