Onze brief aan de informateur

Beeld: D66

Stabiliteit is nodig

De boodschap van D66 in Smallingerland is helder: Stabiliteit, stabiliteit en stabiliteit. Dat is de boodschap die ik als fractievoorzitter van D66 tijdens de duidingsbijeenkomst van dinsdag 22 maart heb uitgesproken. Tijdens deze bijeenkomst maken de partijen de balans op en spreken ze uit hoe we nu verder moeten met de formatie van een nieuwe college van burgemeester en wethouders.

Daarom heb ik een brief geschreven, namens onze fractie, gericht aan de informateur. Wij willen met hem in gesprek om te komen tot een stabiel gemeentebestuur dat werkt maakt van de grote uitdagingen op het gebied van onderwijs, klimaat en wonen. D66 is bereid om deel te nemen aan een volgend college en deelt graag onze ideeën over een betere toekomst voor deze gemeente.

Wij hebben daarom onderstaande brief aan de informateur gezonden en verwachten dat we snel in gesprek kunnen om aan de slag te gaan voor een Smallingerland waarin we iedereen vrijlaten, maar niemand laten vallen.