Haarendael

Afgelopen week is ons ter ore gekomen dat de gemeente Haaren heeft verzaakt een vergunning van 256 arbeidsmigranten te huisvesten tijdig te beoordelen. Hierdoor komen we als gemeente Oisterwijk voor een voldongen feit te staan, want de vergunning wordt nu van rechtswege toegekend. Zoals D66 Wethouder Eric Logister heeft gezegd “een klassiek voorbeeld van een lijk uit de kast”.

De vraag is nu, wat kunnen we hier nog aan doen? Belanghebbenden en omwonenden kunnen nog een bezwaar insturen op het voorliggende besluit. Mochten deze bezwaarschriften voldoende aanleiding geven de vergunning in te trekken, dan zou dit alsnog kunnen. Maar als gemeente Oisterwijk kunnen we en mogen we niet stil zitten.

De projectontwikkelaar voor landgoed Haarendael in Haaren laat weten: “We hebben de afspraak met de huidige eigenaar dat hij het eigendom overdraagt zodra het bestemmingsplan rond is.
Daar willen wij graag haast mee maken”. Laten we gehoor geven aan deze oproep en alles in het werk stellen om zo snel als mogelijk, het bestemmingsplan rond te krijgen. Mochten de eventuele bezwaarschriften niet afdoende zijn dan is dit de enige mogelijkheid voor de gemeente Oisterwijk.

Schuld? Volgens Noud Derks, voormalig gemeentesecretaris van de gemeente Tilburg die op verzoek van de gemeente Oisterwijk dit dossier heeft bekeken, is er sprake van een menselijke fout. En hoe spijtig en pijnlijk dit ook is, D66 denkt dat een diepgaander onderzoek om voormalig bestuurders en voormalig ambtenaren van een niet meer bestaande gemeente op het matje te roepen, van weinig toegevoegde waarde is. Het zou eerder vertragend kunnen werken en we willen nu juist snel vooruit, meters maken! Laten we ons geld en energie vooral steken in het oplossen van het probleem. Het verleden veranderen kunnen we toch niet, de toekomst wel.

Aan de slag!

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.