Het spoort niet

Terwijl we wachten op een uitspraak over de aanpak van trillingen rond het spoor, speelt er nog iets anders. Om het goederenvervoer over het spoor zo goed mogelijk te verdelen, moet de Betuweroute aansluiten op Duitsland. De Duitse spoorwegen hebben aangekondigd daarmee aan de slag te gaan.

Op termijn rustiger

Dat is op termijn goed nieuws voor Oisterwijk, want een betere verdeling zorgt voor minder treinen door ons mooie dorp. Maar tot we daar zijn, rijden er vanwege de werkzaamheden juist méér goederentreinen over de Brabantroute en dus ook door Oisterwijk.

Werkzaamheden rond het spoor

Daar maken wij ons zorgen over. Daarom vroeg de fractie van D66 tijdens het Raadsplein van 1 december aan wethouder Speklé wanneer de werkzaamheden beginnen, hoelang ze duren en welke
overlast we kunnen verwachten. En natuurlijk blijven wij – zoals altijd – heel alert op gevaarlijke stoffen. Gaan die door onze gemeente rijden?

De wethouder gaf aan hierover samen met andere gemeenten in de regio Hart van Brabant, nauw contact te hebben met zowel ProRail, NS, de provincie en het ministerie. Onze zorgen en vragen worden door het college herkend en gedeeld. Daarnaast maakt D66 Oisterwijk onze vragen en zorgen ook kenbaar bij onze Statenfractie van Noord-Brabant en bij de Tweede Kamerfractie van D66. Want het spoor houdt ons bezig.

Minder hinder?

Door Prorail is inmiddels succesvol onderzoek gedaan om met speciale isolatiematerialen het spoor ‘in te pakken’ en zo trilling overlast zoveel mogelijk te beperken. Drie overwegen in Oisterwijk kunnen hiervoor in aanmerking komen. Het maakt deel uit van een ‘Minder Hinder’-pakket, waarvan de staatssecretaris de financiering regelt. We wachten op de besluitvorming en houden jullie op de hoogte. En ondertussen blijven wij ons inzetten voor een veilige en rustige spoorverbinding.

Sharon Kroon-Peters
Fractievoorzitter D66