Nieuwspagina

11.06.2024

Met genoegen kondigt Inge van Beers aan dat zij per 11 juni 2024 officieel lid is geworden van de D66 fractie in de gemeente Oisterwijk.

15.04.2024

De fractie van D66 juicht de beslissing toe om het gebied nieuw leven in te blazen met een ambitieus nieuwbouwproject. Veelbelovende plannen voor voormalige kartonnagefabriek

14.03.2024

Donderdag 7 maart vergaderde de gemeenteraad over het koersdocument Oostflank. In dit koersdocument hebben Oisterwijk en Tilburg hun gedurfde visie voor de periode tot 2040 gepresenteerd. Het ambitieuze plan omvat de dorpen Berkel-Enschot, Biezenmortel, Haaren, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout, evenals het omringende landelijke gebied. Tot 2040 streven de gemeenten naar een versterking van het landschap, de natuur, en de lokale economie, met als kers op de taart de bouw van circa 50

08.02.2024

D66 is blij met het besluit om de komende jaren te investeren in renovatie en vernieuwing van álle onderwijsgebouwen en schoolterreinen in Oisterwijk.

15.11.2023

Vorige week stond de begrotingsbehandeling op de agenda van de gemeenteraad. Altijd weer een belangrijk moment, want het gaat ergens over. Namelijk, over ruim 100 miljoen! De raad heeft deze unaniem vastgesteld. D66 heeft geprobeerd enkele accenten te leggen middels aanvullende voorstellen. 

11.06.2024

Met genoegen kondigt Inge van Beers aan dat zij per 11 juni 2024 officieel lid is geworden van de D66 fractie in de gemeente Oisterwijk.

15.04.2024

De fractie van D66 juicht de beslissing toe om het gebied nieuw leven in te blazen met een ambitieus nieuwbouwproject. Veelbelovende plannen voor voormalige kartonnagefabriek

14.03.2024

Donderdag 7 maart vergaderde de gemeenteraad over het koersdocument Oostflank. In dit koersdocument hebben Oisterwijk en Tilburg hun gedurfde visie voor de periode tot 2040 gepresenteerd. Het ambitieuze plan omvat de dorpen Berkel-Enschot, Biezenmortel, Haaren, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout, evenals het omringende landelijke gebied. Tot 2040 streven de gemeenten naar een versterking van het landschap, de natuur, en de lokale economie, met als kers op de taart de bouw van circa 50

08.02.2024

D66 is blij met het besluit om de komende jaren te investeren in renovatie en vernieuwing van álle onderwijsgebouwen en schoolterreinen in Oisterwijk.

15.11.2023

Vorige week stond de begrotingsbehandeling op de agenda van de gemeenteraad. Altijd weer een belangrijk moment, want het gaat ergens over. Namelijk, over ruim 100 miljoen! De raad heeft deze unaniem vastgesteld. D66 heeft geprobeerd enkele accenten te leggen middels aanvullende voorstellen. 

13.03.2023

De natuurdoelanalyses van de Natura 2000-gebieden in Noord-Brabant laten een verslechterd beeld zien van de natuur. Aanvragen voor vergunningverlening met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden worden door het provinciaal bestuur tijdelijk aangehouden.

07.12.2022

Terwijl we wachten op een uitspraak over de aanpak van trillingen rond het spoor, speelt er nog iets anders. Om het goederenvervoer over het spoor zo goed mogelijk te verdelen, moet de Betuweroute aansluiten op Duitsland. De Duitse spoorwegen hebben aangekondigd daarmee aan de slag te gaan.

16.11.2022

Donderdag 10 november kwam de gemeenteraad van Oisterwijk bijeen om de begroting voor het komende jaar met elkaar te bespreken. Ook wel de ‘hoogmis’ van het politieke jaar genoemd.

09.11.2022

De raad heeft ingestemd met twee forse reserveringen: 1 miljoen om de woningbouw in onze gemeente de versnelling te kunnen geven die nodig is en waarvoor het college hard aan het werk is. En nog eens 1 miljoen om de verschillende crises die momenteel over ons heenkomen (energie, inflatie, opvang vluchtelingen) het hoofd te bieden.

12.10.2022

We merken het allemaal: het leven wordt duurder. Als gevolg van al maar toenemende inflatie en de exploderende energiekosten. Op Prinsjesdag werd bij de Troonrede duidelijk dat het kabinet geld vrijmaakt om een energieprijsplafond te regelen. Natuurlijk zijn we daar blij mee

13.03.2023

De natuurdoelanalyses van de Natura 2000-gebieden in Noord-Brabant laten een verslechterd beeld zien van de natuur. Aanvragen voor vergunningverlening met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden worden door het provinciaal bestuur tijdelijk aangehouden.

07.12.2022

Terwijl we wachten op een uitspraak over de aanpak van trillingen rond het spoor, speelt er nog iets anders. Om het goederenvervoer over het spoor zo goed mogelijk te verdelen, moet de Betuweroute aansluiten op Duitsland. De Duitse spoorwegen hebben aangekondigd daarmee aan de slag te gaan.

16.11.2022

Donderdag 10 november kwam de gemeenteraad van Oisterwijk bijeen om de begroting voor het komende jaar met elkaar te bespreken. Ook wel de ‘hoogmis’ van het politieke jaar genoemd.

09.11.2022

De raad heeft ingestemd met twee forse reserveringen: 1 miljoen om de woningbouw in onze gemeente de versnelling te kunnen geven die nodig is en waarvoor het college hard aan het werk is. En nog eens 1 miljoen om de verschillende crises die momenteel over ons heenkomen (energie, inflatie, opvang vluchtelingen) het hoofd te bieden.

12.10.2022

We merken het allemaal: het leven wordt duurder. Als gevolg van al maar toenemende inflatie en de exploderende energiekosten. Op Prinsjesdag werd bij de Troonrede duidelijk dat het kabinet geld vrijmaakt om een energieprijsplafond te regelen. Natuurlijk zijn we daar blij mee

Toont 12 van 39