D66 Oisterwijk pleit voor meer en betere evaluatie van et (uit)gevoerde beleid.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

We willen meer en beter sturen op resultaat met oog voor een verantwoord en transparant (financieel) beleid. De gemeente staat er op dit moment financieel niet goed voor. Oisterwijk moet weer financieel gezond worden, zodat belangrijke uitgaven zoals voor sport, verenigingsleven, cultuur en zorg niet nog verder onder druk komen te staan

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.