D66 Oisterwijk laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

Beeld: D66

We bieden jongeren alle kansen, we investeren in modern jeugd- en jongerenwerk. Voor iedere wijk is er een bereikbare basisschool. We zetten in op actief armoedebeleid, want het is schrijnend dat mensen in financiële nood jaren korter leven, in een slechtere gezondheid.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.