Controle Buurtschap de Noenes

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oisterwijk
Betreft: Controle Buurtschap de Noenes

Met belangstelling en stijgende verbazing lazen wij de berichtgeving in het Brabants Dagblad d.d. 21 oktober 2021 over een controle die is uitgevoerd in buurtschap de Noenes.
De controle heeft tot grote onrust en verontwaardiging geleid bij de bewoners.

Wij hebben hierover een aantal vragen voor u:
– Wat was de concrete aanleiding om deze controle onaangekondigd uit te voeren?
– Hoe luidde de opdracht aan de mensen die de controle hebben uitgevoerd?
– Wie was de opdrachtgever van deze controle?

In het nieuwsbericht staat vermeld dat het ging om een zogenaamde 0-meting. De 0-meting is volgens het bericht uitgevoerd om te inventariseren hoe het gebied eruitziet. En welke gebouwen er staan en hoe het gebruik daarvan is. Dit roept bij ons de volgende vragen op:

Is het gebruikelijk om een dergelijke 0-meting ten behoeve van een inventarisatie in het ruimtelijk domein:
– Onaangekondigd uit te voeren
– In het donker uit te voeren
– Met 5 teams bestaande uit 5 personen (politie en boa’s uitgerust met wapens en traangas)
uit te voeren
– Vindt u een dergelijke inzet proportioneel?
– Wat heeft deze controle gekost?

Er lijkt ook sprake te zijn van willekeur: niet alle objecten zijn gecontroleerd. Daarbij is niet aan alle bewoners van de buurtschap om legitimatie gevraagd, of heeft er een binnen controle plaatsgevonden.
– Kunt u dit nader duiden?

Uit het nieuwsbericht, maar ook uit berichten die ons hebben bereikt is naar voren gekomen dat het vertrouwen tussen bewoners van de Noenes en gemeente Oisterwijk fors is beschadigd. Dit terwijl er de afgelopen periode juist met succes was geïnvesteerd in de relatie tussen partijen.

– Hoe gaat het college dit herstellen?
Wij wachten met belangstelling uw beantwoording af.

Met vriendelijke groeten,
Namens de Fractie D66

Jan van Ginneken, Raadslid D66
Sharon Kroon-Peters, Raadslid D66

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.