Jan van Ginneken

Beeld: D66 Oisterwijk

Jan van Ginneken is sinds januari 2021 raadslid voor D66 in de gemeente Oisterwijk.

  • 31 jaar
  • Haaren

Ik woon in Haaren en ben sinds 2011 lid van D66, vanaf 2013 commissielid en vanaf maart 2014 tot de opheffing van de gemeente Haaren raadslid voor de lokale partij P’96.

Ik heb de studie SCW (Sociaal Cultureel Werk) afgerond en ben nu bestuurskunde aan het studeren. Aan het Koning Willem I College te Den Bosch was ik oprichter en voorzitter van de studentenraad. Daarnaast ben ik actief geweest in diverse andere organisaties voor de maatschappij, o.a. de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs en de vakbond.

Tijdens mijn raadsperiode in Haaren hebben we ervoor gezorgd dat er eerst werd geluisterd naar de inwoners alvorens er beslissingen werden genomen. De gemeentelijke herindeling is namelijk tot stand gekomen door echt met de inwoners in gesprek te gaan wat leidde tot een volksraadpleging. Het waren dus de inwoners zelf die deze herverdeling wilden. Juist dit is de soort politiek waar ik voor sta en die ik in Oisterwijk zal bedrijven: grote beslissingen drukken we niet door, maar leggen we voor aan onze inwoners.

Mij interesseert alles wat mensen raakt, of het nou gaat om de straat die er niet goed bij ligt of de duurzaamheidsagenda. Maar waar mijn hart het hardst van gaat kloppen zijn jongeren, alle jongeren, wat hun achtergrond ook is. Tijdens mijn studie Sociaal Cultureel Werk heb ik twee en een half jaar stagegelopen bij het jongerenwerk in de gemeente Oisterwijk. Zo heb ik in de jongerencentra Vision (Moergestel) en The Base (Oisterwijk) gewerkt en heb ik gezien hoe deze wegbezuinigd zijn en er een kaalslag heeft plaatsgevonden. En dit terwijl die centra juist van zo groot belang zijn voor jongeren om zich in een veilige omgeving te kunnen ontplooien.

Daarom zal ik in de komende raadsperiode alles op alles zetten om het jongerenwerk Oisterwijk weer opnieuw handvatten te geven zodat onze jeugdigen gedegen hulp krijgen waar zo’n grote behoefte aan is, om hen zichzelf te leren waarderen en hen zelfredzaam te maken zodat ze volop kunnen meedraaien in de maatschappij en op een positieve manier plezier het leven kunnen beleven.

Ook vind ik het van groot belang dat er veel woningen worden gebouwd en dat de kijk op bestaande bouw onder de loep wordt genomen voor efficiëntere bewoning. Vernieuwende bouwinitiatieven moeten worden gestimuleerd. Denk daarbij aan de mogelijkheid voor groepswonen, co-housing, CPO’s (bouwen in eigen beheer), en coöperaties. Bij bouwprojecten moet een gezonde mix van verschillende woningtypes centraal komen staan, zodat ook starters en jongeren kansen krijgen op een woning in Oisterwijk, Haaren, Moergestel of Heukelom.